DUK
8346 20450
Lt En Ru
Pradžia
lt
en ru

Informacija dėl lankytojų aptarnavimo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijoje ir seniūnijose

Informacija dėl lankytojų aptarnavimo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijoje ir...

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. V1E-1048 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos darbo organizavimo ekstremaliosios situacijos metu“ nustatoma, kad įleidžiami tik lankytojai, atitinkantys Nutarimo 3.1.1.1.5 papunktyje nustatytus kriterijus (turintys galiojantį Galimybių pasą), ir asmenys, kuriems Paslaugos teikiamos kontaktiniu būdu. Asmenų atitikimas Nutarimo 3.1.1.1.5 papunktyje nustatytiems kriterijams tikrinamas asmeniui pateikus Galimybių pasą budėtojui, kuris mobiliuoju įrenginiu nuskaito QR kodą. Kilus neaiškumų, ar lankytojas pateikia savo Galimybių pasą, budintis darbuotojas gali patikrinti lankytojo asmens tapatybę, paprašydamas jo parodyti asmens dokumentą.

Įleidžiami tik lankytojai, dėvintys kaukes. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį). Bus  skiriamos kaukės jų neturintiems asmenims.

Į Administracijos patalpas neįleidžiami:

darbuotojai ir lankytojai, kuriems fiksuojama 37,3°C ir aukštesnė temperatūra;

asmenys, kurie užsiima prekyba ar teikia paslaugas, kurios  nesusijusios su darbo funkcijų vykdymu.

 

 • Savivaldybės teikiamas el. paslaugas Jūs galite užsisakyti internetu www.epaslaugos.lt, nesilankydami savivaldybėje.
 • Dokumentus ir prašymus siųskite bendruoju įstaigos el. paštu dokumentai@kaisiadorys.lt, ypatingais atvejais prašome skambinti tel. (8 346) 20 480.

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ, KURIOS TEIKIAMOS KONTAKTINIU BŪDU, SĄRAŠAS

 1. Santuokos registravimo ceremonija (santuokos registravimo dalyviams), išskyrus svečius, neturinčius galimybių paso.
 2. Vaikų iki 16 m. amžiaus asmenvardžių keitimas.
 3. Dokumentų, skirtų užsienio valstybių institucijoms, užsakymas ir išdavimas.
 4. Laidojimo pašalpa.
 5. Pašalpa gaisro atveju.
 6. Medienos skyrimas gaisro atveju.
 7. Pirminė teisinė pagalba.
 8. Administracinių nusižengimų protokolo, administracinio nurodymo, nutarimo surašymas.
 9. Administracinių nusižengimo bylos nagrinėjimas ne teismo tvarka, kai byla nagrinėjama žodinio proceso tvarka.
 10. Gyvenamosios vietos deklaravimas.
 11. Įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.
 12. Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.
 13. Pažymos apie šeimos sudėtį išdavimas.
 14. Socialinė parama mokiniams.
 15. Prašymų dėl socialinės paramos ir socialinių išmokų priėmimas.
 16. Socialinių poreikių nustatymas.
 17. Leidimo laidoti išdavimas.
Atgal