DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Informavimas apie numatomą negyvenamųjų poilsio paskirties pastatų, Rumšiškių g. 11, Grabučiškių k., Rumšiškių sen., statinio projektavimą

Informavimas apie numatomą negyvenamųjų poilsio paskirties pastatų, Rumšiškių g. 11, Grabučiškių...

STATYTOJAS

D. Ž.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

NEGYVENAMŲJŲ POILSIO PASKIRTIES PASTATŲ, RUMŠIŠKIŲ G. 11, GRABUČIŠKIŲ K., RUMŠIŠKIŲ SEN., KAIŠIADORIŲ R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS

STATYBVIETĖS ADRESAS:

RUMŠIŠKIŲ G. 11, GRABUČIŠKIŲ K., RUMŠIŠKIŲ SEN., KAIŠIADORIŲ R. SAV., SKLYPO KAD. NR. 4950/0006:354 RUMŠIŠKIŲ  K. V.

PASTATO NAUDOJIMO

PASKIRTIS

POILSIO

STATYBOS RŪŠIS

NAUJA STATYBA

PROJEKTUOTOJAS

UAB ARCHAS (Karaliaus Mindaugo pr. 12-2, Kaunas; el. p. info@archas.lt)

Direktorius Gintaras Čepurna (mob. +370 699 11 202; el. p.  gintaras@archas.lt)

SPV Jolita Slendzoka (mob. +370 655 01 890; el. p. jolita@archas.lt)

PASTATO ARCHITEKTŪROS AUTORIAI

Arch. Tomas Kuleša (mob. +370 618 86 127; el. p. tomas@archas.lt)

SUSIPAŽINIMAS SU PROJEKTINIAIS PASIŪLYMAIS

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima nuo 2021-12-03 iki 2021-12-28, darbo valandomis Karaliaus Mindaugo pr. 12-2, Kaune. Informacija teikiama el. paštu jolita@archas.lt ir mob. tel. +370 655 01 890. Projektiniai pasiūlymai viešinami Kaišiadorių  rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje adresu https://kaisiadorys.lt/search?q=projektiniai+pasiulymai.

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ

PATEIKIMAS

Pasiūlymus ,,Dėl projektinių pasiūlymų sprendinių“ galima teikti projektuotojui el. paštu jolita@archas.lt arba raštu projektuotojo nurodytu adresu per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį, iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu.

VIEŠAS SUSIRINKIMAS

Viešasis susirinkimas įvyks 2021-12-28 16:00.

Viešo svarstymo procedūros karantino sąlygomis – tik elektroniniu būdu. Norintieji dalyvauti turėtų siųti pranešimą nurodytu el. paštu, tuo pačiu metu bus vykdoma dalyvių registracija.

Transliacijos nuoroda – https://bbf.lt/ip5bI.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTlhYTNkYjItOTgxNy00YWE5LWJiMzYtZGNhZDY4YWNiZmFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bb9d26a3-ed21-44a9-81ea-18e196415597%22%2c%22Oid%22%3a%2289c77d35-b4fd-40f3-ba6b-0cb9342ce2ed%22%7d

Viešo svarstymo procedūros.  Ne karantino metu projektinių pasiūlymų viešas aptarimas vyks Kaišiadorių rajono savivaldybėje, Katedros g. 4, LT-56121 Kaišiadorys.

STENDAS STATYBOS SKLYPE

Stendas įrengtas  2021-12-06.  Stendas išmontuojamas 2021-12-28.

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija (Brėžiniai)

Atgal