DUK
+370 346 20 450
Pradžia

Keliami kandidatai į Rumšiškių seniūnijos Rumšiškių seniūnaičius

Keliami kandidatai į Rumšiškių seniūnijos Rumšiškių seniūnaičius

Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymu ir Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. V17E-275 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, skelbiamas pakartotinis kandidatų į Rumšiškių  seniūnaičius (Baniškių k., Grabučiškių k., Jakštonių k., Karčiupio k., Pamierio k., Rumšiškių mstl., Ūtos k., Užtakų k., Vosyliškių k.) iškėlimas.

Kandidatus prašome siūlyti

Rumšiškių seniūnaitijoje iki 2023 m. gruodžio 8 d. 17 val.

Kandidatus į seniūnaičius gali siūlyti tik tos seniūnaitijos, kurioje renkamas seniūnaitis, gyventojai ir bendruomeninės organizacijos. Kandidatu į seniūnaičius gali būti pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje jo kandidatūra siūloma į seniūnaičius.

Siūlymai dėl kandidatų į seniūnaičius teikiami raštu seniūnui. Kartu su siūlymu turi būti pateikti šie dokumentai:

  1. rašytinis kandidato sutikimas arba prašymas;
  2. užpildyta kandidato į seniūnaičius anketa;
  3. sutikimas tvarkyti kandidato asmens duomenis;
  4. kandidato asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
  5. gyvenimo aprašymas (CV);
  6. kandidato nuotrauka elektroninėje laikmenoje (skirta viešinimui rinkimų metu);
  7. susirinkimo protokolo kopija arba jo išrašas, jei kandidatą siūlo bendruomeninė organizacija.

Rumšiškių seniūnaičio rinkimų laikas ir vieta:

2023 m. gruodžio 18 d. nuo 10.00 iki 21.00 val. (gyventojams balsuojant raštu), J. Aisčio g. 1, Rumšiškių mstl., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. (seniūnijos patalpose).

Kandidatų  sąrašai skelbiami interneto svetainėje www.kaisiadorys.lt. ir seniūnijos skelbimų lentose.

Atsakingo seniūnijos darbuotojo telefonas pasiteirauti 8 687 72 414.

Rumšiškių seniūnė  Eugenija Genevičienė

Atgal