DUK
+370 346 20 450
Pradžia

Skelbiama atranka darbdaviams, pageidaujantiems įgyvendinti laikinus darbus

Skelbiama atranka darbdaviams, pageidaujantiems įgyvendinti laikinus darbus

Vadovaudamasi Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 15 d. sprendimu V17E-30   „DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 7 d.  įsakymu Nr. V1E-938 „DĖL DARBDAVIŲ, PAGEIDAUJANČIŲ ĮGYVENDINTI LAIKINUS DARBUS, ATRANKOS KOMISIJOS, JOS DARBO REGLAMENTO IR ATRANKOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO", Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija skelbia atranką darbdaviams, pageidaujantiems įgyvendinti laikinus darbus. Kviečiame ne pelno siekiančias organizacijas ir biudžetines įstaigas teikti dokumentus iki kovo 8 d.  (imtinai). Norintiems dalyvauti atrankoje reikia užpildyti šiuos dokumentus:

Taip pat prašome pridėti įmonės registracijos kopiją, kurioje matytųsi organizacijos ar įstaigos teisinis statusas.
Dėl programos konsultuoja Daiva Vaškevičienė telefonu 8 645 139 45, buhalteriniais klausimais – Irena Zaksienė telefonu 8 605 694 81 . Dokumentus pateikti Kaišiadorių rajono savivaldybei, adresu: Katedros g. 4, Kaišiadorys.

Atgal