DUK
+370 346 20 450
Pradžia

Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą

Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą

Numatomo rengti statinio projekto pavadinimas

Inžinerinių tinklų (elektros tinklų) Kaišiadorių r. sav., Žiežmarių apylinkės sen., Juknonių k. statybos projektas

Statytojas (-ai)

„Gigaparkas“, UAB, vilipolis@gmail.com, +370 618 18 017

Statinio (-ių) duomenys

Statinio tipas – 110 kV skirstyklos statiniai su priklausiniais

Paskirtis – perdavimo elektros tinklai

Adresas: Kaišiadorių rajono sav., Žiežmarių apylinkės sen., Juknonių k.

Žemės sklypo kadastro Nr., sklypo geografinės koordinatės (X, Y) 4938/0003:293 X: 6070514 Y: 525910

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: kitos paskirties žemė, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

Statybos rūšis – naujo statinio statyba

Statinio tipas – 110 kV OL Kruonio HAE – Lietuvos elektrinė atšaka į Juknonių TP

Paskirtis – perdavimo elektros tinklai

Adresas: Kaišiadorių rajono sav., Žiežmarių apylinkės sen., Juknonių k.

Žemės sklypo kadastro Nr., sklypo geografinės koordinatės (X, Y) 4938/0003:293 X: 6070514 Y: 525910; 5938/0003:255 X: 6070486 Y: 525930

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: kitos paskirties žemė, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos; žemės ūkio paskirties žemė, kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai

Statybos rūšis – naujo statinio statyba

Projektinius pasiūlymus parengęs asmuo ar jo įgaliotas atstovas (-ai)

Projektuotojas UAB Energetikos projektavimo institutas

El. p. info@e-pi.lt   tel. +370 614 30 667

Projektuotojo įgaliotas asmuo – Algis Virbalas

El. p. algis.virbalas@e-pi.lt   tel. +370 614 30 667

Kur galima susipažinti su projektiniais pasiūlymais

Adresas: Kaunas, Islandijos pl. 67

Nuoroda https://drive.google.com/drive/folders/18F7p2BV_VsmXAAg2MZnoJN4kTNr3AMf6?usp=sharing

Laikas: darbo dienomis 07:30–16:30

Tel. +370 614 30 667

Kaip galima teikti pasiūlymus projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų

Raštu UAB Energetikos projektavimo institutas, Islandijos pl. 67, LT-49171, Kaunas

El. p. algis.virbalas@e-pi.lt

Pasiūlymus galima teikti iki 2024-07-25.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas

Nuoroda į viešo susirinkimo transliaciją (viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu) https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTlhYzk3NTMtZDFiMS00OGFiLWE2NTgtZGEzNjM2MTdmZDhh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22de0dc698-47f5-47d1-9099-011e6ad15c07%22%2c%22Oid%22%3a%22889f6d20-9c0e-4242-be67-80c952041d04%22%7d

Data ir laikas 2024-07-25 15:00

Kita informacija Prisijungus prašau parašyti vardą, pavardę elektroninio pašto adresą ar telefono Nr., kad būtų galima Jus įtraukti kaip dalyvį. Detali prisijungimo instrukcija: https://support.microsoft.com/en-us/office/join-a-teams-meeting-078e9868-f1aa-4414-8bb9-ee88e9236ee4

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė nformacija

Atgal