DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Socialinių paslaugų įstaigos

Kaišiadorių šv. Faustinos mokykla – daugiafunkcis centras

Direktorė Rūta Stankienė (mob. 869834014, el. p. rastine@sim.kaisiadorys.lm.lt )

Nuostatai:  https://www.sim.kaisiadorys.lm.lt;

Teikiamos paslaugos:

-asmeninės pagalbos;

-laikino atokvėpio paslaugos;

- dienos socialinė globa;

- trumpalaikė socialinė globa

Kaišiadorių socialinių paslaugų centras

Direktorius – Litauras Palaitis (mob. 861230639, el. p. info@kaisiadoriuspc.lt)

Nuostatai:  http://www.kaisiadoriuspc.lt;

Teikiamos paslaugos:  

-informavimas;

-konsultavimas;

-tarpininkavimas ir atstovavimas; 

-maitinimo organizavimas;

-aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne;

 -transporto organizavimas;

-sociokultūrinės paslaugos;

-Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas;

-pagalba į namus; 

-socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas ir (ar) atkūrimas;

-apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose;

-laikinas apnakvindinimas; 

-intensyvi krizių įveikimo pagalba;

-psichosocialinė pagalba; 

-apgyvendinimas nakvynės namuose;

-laikinas atokvėpis;

-vaikų dienos socialinė priežiūra;

-dienos socialinė globa.

VšĮ Paparčių šv. Juozapo vaikų šeimos namai

Direktorė Rūta Kanclerytė (mob. 868362110, el. p. pvgnamai@gmail.com)

Teikiamos paslaugos:

-vaikų dienos socialinė priežiūra;

-trumpalaikė/ilgalaikė socialinė globa;

-pagalba globėjams (rūpintojams);

 -budintiems globotojams;

-įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti. 

VšĮ Rumšiškių senelių globos namai „Auksinis amžius“

Direktorius Marius Neverauskas  (tel. 8 346 47430, el. p. auksinis.amzius@gmail.com), Įstataihttp://auksinisamzius.lt/

Teikaimos paslaugos: 

-Ilgalaikė ir trumpalaikė senyvo amžiaus ir asmenų su negalia socialinė globa.

VšĮ „Akacijų žiedai“

Direktorius Arūnas Terentjevas (mob. 8674 94992, el. p. akacijuziedai20@gmail.com);

Įstatai: www.akacijuziedai.lt

Teikiamos paslaugos: 

-Ilgalaikė ir trumpalaikė senyvo amžiaus ir asmenų su negalia socialinė globa

Dovainonių darbo terapijos centro paramos ir labdaros fondas

Direktorė Rūta Sadauskaitė  (mob. 8614 63480, el.p.dovainonys.dtc@gmail.com);   

Teikiamos paslaugos:  

-apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose (asmenims su negalia);

-dienos socialinė globa (asmenims su negalia).

VšĮ Rumšiškių dienos centras

Direktorė Daiva Siaurusaitienė (mob. 864121977, el. p. daiva.siaurusaitiene@gmail.com),

Teikiamos paslaugos:

-vaikų dienos socialinė priežiūra;

-asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas

Anglininkų bendruomenės Nemuno dienos centras  

Pirmininkas Linas Babenskas  (mob. 8672 90878, el. p. anglininkai@gmail.com);

Teikiamos  paslaugos:

-vaikų dienos socialinė priežiūra

Kaišiadorių rajono neįgaliųjų draugija

Pirmininkė Stanislava Globienė (mob.  mob. 865648240, el. p.  kaisiadoriund@gmail.com),

Teikiamos paslaugos: 

-Transporto organizavimo paslaugos (asmenims su negalia)

Atgal