DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Mero pavaduotojas

VILIMAS DARIUS (g. 1963-07-28), politikas, Kaišiadorių rajono savivaldybės mero pavaduotojas.

Žmona Rasa (g.1963), technologijų mokytoja, metodininkė. Sūnūs: Tadas (g.1983), „Amazon“ vadybininkas, gyvena ir dirba JK, Jurgis (g. 1987), tyrimų bendrovės „Kantar“ vyr. monitoringo specialistas.

IŠSILAVINIMAS

1981–1986 Lietuvos veterinarijos akademijoje įgijo veterinarijos gydytojo kvalifikaciją (magistro l.),

1986–1987 mokėsi Respublikinės aukštosios agropramoninio komplekso valdymo m-klos Žemės ūkio įmonių vadovų kursuose,

2003–2006 MRU įgijo Teisės magistro laipsnį.

DARBINĖ VEIKLA

1987–1991 – Lietuvos veterinarijos mokslinio tyrimo i-to Vaistų gamybos cecho inžinierius technologas,

1991–1993 – Statybos medžiagų ir žaliavų biržos „Būsta“ rinkos brokeris,

1993–1994 – AB „Kaišiadorių paukštynas“ Paukštienos perdirbimo cecho meistras,

1994–1997 – Kauno teritorinės muitinės Mokesčių ir procedūrų kontrolės sk. vyr. inspektorius,

1997–1998 – ŽŪM Maisto departamento vyr. specialistas,

1998 – Žemės ūkio tarptautinės prekybos agentūros vadybininkas,

1998–2001 – Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros vyr. kontrolierius,

2001–2003 – ŽŪM Kaimo plėtros ir informacijos departamento vyr. specialistas,

2003–2004 – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie AM Audito sk. vidaus auditorius,

2004–2008 – Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės k-jos Licencijų ir kontrolės sk. vedėjo pavaduotojas,

2008–2011 – ŽŪM Teisės departamento vyr. specialistas teisininkas,

2011–2019 – SAM Europos Sąjungos paramos sk. vyr. specialistas teisininkas,

nuo 2019 – Kaišiadorių r. savivaldybės mero pavaduotojas (vicemeras).

FAKTAI. Veiklos sritis – viešasis administravimas. Daugiau nei 25 metus dirba valstybės tarnyboje. Per Rusijos finansų krizę sukūrė Lietuvos valstybės sukauptos perteklinės žemė ūkio produkcijos realizavimo sistemą, užtikrino pajamų, reikalingų atsiskaityti su žemdirbiais, generavimą (1998). Dirbdamas Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės k-je, Žemės ūkio ir Sveikatos apsaugos m-jose sėkmingai atstovavo valstybės interesams teisminiuose ginčuose (2003–2019). Parengė ES lėšomis finansuojamas priemones, skirtas paramai gauti gyventojams, kurie vykdo veiklą mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse (2003). Parengė efektyvias kontrolės ir audito priemones, reikalingas energetikos kainodarai, sukūrė Lietuvos energetikos įmonių kontrolės sistemą (2004–2008). Parengė tuberkuliozės prevencijos priemonių ir projektų, finansuojamų ES fondų lėšomis, administravimo aprašus, dalyvavo patvirtinant ir įgyvendinant sistemines tuberkulizės prevencijos, profilaktikos ir gydymo veiklas (2014–2019).

Stažavosi Vengrijoje, D.Britanijoje. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų s-gos narys. Kaišiadorių r. sav. Bendruomeninių organizacijų t-bos, Strateginio planavimo k-jos, Kontrolės k-to, Energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo priežiūros k-jos narys. Kauno regiono plėtros t-bos narys, Kaišiadorių r. Vietos veiklos gr. valdybos narys, Darbo grupės šilumos ir karšto vandens tiekimo kl. nagrinėti pirmininkas. Kaišiadorių r. Gudienos kaimo bendruomenės narys. Teikė pagalbą vietos bendruomenei įgyvendinant ES ir valstybės biudžeto lėšomis finansuojamus infrastruktūros modernizavimo projektus.

APDOVANOJIMAI. Pelnė sveikatos apsaugos (2013) ir finansų (2014) ministrų padėkos raštus.

LAISVALAIKIS Sportas, turizmas, fotografija, sodininkystė, muzika.

MOTO. Pesimistas mato sunkumų kiekvienoje galimybėje, optimistas – bet kokiame sunkume įžiūri galimybę.

Atgal