DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Strateginiai planavimo dokumentai

Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginio valdymo tvarkos aprašas (nuoroda)

Nacionaliniai planavimo dokumentai:

2022–2030 metų Regionų plėtros programa (nuoroda)

Kauno regiono planavimo dokumentai:

Kauno regiono plėtros planas iki 2020 metų (nuoroda)

Kauno regiono integruota teritorijų vystymo programa (nuoroda):

Kaišiadorių rajono savivaldybės plėtros planai:

Plėtros iki 2023 m. strateginis planas (nuoroda)

Plėtros iki 2013 m. strateginis planas (nuoroda)

Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginiai veiklos planai:

Strateginis 2023-2025 metų veiklos planas (nuoroda)

Strateginis 2022-2024 metų veiklos planas (nuoroda)

Strateginis 2021-2023 metų veiklos planas (nuoroda)

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos metiniai planai:

2022 metų metinis veiklos planas (siųstis)

2021 metų metinis veiklos planas (siųstis)

2020 metų metinis veiklos planas (siųstis)

Kiti planavimo dokumentai:

Kaišiadorių rajono atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas (siųstis)

Atgal