DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Strateginiai planavimo dokumentai

2022–2030 metų Regionų plėtros programa (nuoroda)

Kauno regiono planavimo dokumentai:

Kauno regiono plėtros planas iki 2020 metų (nuoroda)

Kauno regiono integruota teritorijų vystymo programa (nuoroda):

  • Santrauka (siųstis);
  • Konsultacijų su vietos bendruomene, NVO, įmonėmis, kitomis institucijomis ir organizacijomis rezultatai (siųstis)
  • Įgyvendinimo ataskaitos (nuoroda)
  • Interaktyvus žemėlapis (nuoroda)

Kaišiadorių rajono savivaldybės plėtros planai:

Plėtros iki 2023 m. strateginis planas (nuoroda)

Plėtros iki 2013 m. strateginis planas (nuoroda)

Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginiai veiklos planai:

Strateginis 2023-2025 metų veiklos planas (nuoroda)

Strateginis 2022-2024 metų veiklos planas (nuoroda)

Strateginis 2021-2023 metų veiklos planas (nuoroda)

Strateginis 2020-2022 metų veiklos planas (nuoroda)

Strateginis 2019-2021 metų veiklos planas (nuoroda)

Strateginis 2018-2020 metų veiklos planas (nuoroda)

Strateginis 2017-2019 metų veiklos planas (nuoroda)

Strateginis 2016-2018 metų veiklos planas (nuoroda)

Strateginis 2015-2017 metų veiklos planas (nuoroda)

Strateginis 2014-2016 metų veiklos planas (nuoroda)

Strateginis 2013-2015 metų veiklos planas (nuoroda)

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos metiniai planai:

2022 metų metinis veiklos planas (siųstis)

2021 metų metinis veiklos planas (siųstis)

2020 metų metinis veiklos planas (siųstis)

2019 metų metinis veiklos planas (siųstis)

2018 metų metinis veiklos planas (siųstis)

2017 metų metinis veiklos planas (siųstis)

2016 metų metinis veiklos planas (siųstis)

Kiti planavimo dokumentai:

Kaišiadorių rajono atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas (siųstis)

Kaišiadorių miesto kompleksinės plėtros 2014-2020 m. galimybių studija (siųstis)

Kaišiadorių rajono turizmo rinkodaros strategija (2015 m.) (nuoroda)

Projekto „Kaišiadorių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 m. strateginio plano parengimas“ (projekto Nr. VP1-4.2-VRM-02-R-22-010) įgyvendinimo metu parengti papildomi dokumentai:

  • Kaišiadorių rajono savivaldybės plėtros iki 2013 metų strateginio plano įgyvendinimo eigos ir rezultatų analizės ataskaita (siųstis)
  • Savivaldybei aktualių strateginio planavimo teisės aktų analizė (siųstis)
  • Gyventojų nuomonės tyrimo ataskaita  (nuoroda)
  • Kaišiadorių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 m. strateginio plano įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašas (nuoroda)
  • Kaišiadorių rajono savivaldybės sporto ir laisvalaikio studija (siųstis)
Atgal