DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

BRONIUS BRADAUSKAS

Bronius Bradauskas gimė 1944 m. vasario 20 d. Ukmergės rajono Siesikų miestelyje valstiečių samdinių šeimoje.

1950 m. pradėjo lankyti Siesikų apylinkės Belazariškių pradinę mokyklą, vėliau mokėsi Siesikų vidurinėje mokykloje, kurią baigė 1961 m. ir įstojo į Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto finansų ir kredito specialybę. Universitetą baigė 1966 m. ir buvo paskirtas į Vilniaus m. Finansų skyrių. Dirbo valstybės pajamų ekonomistu, vyr. ekonomistu ir Etatų skyriaus viršininko pavaduotoju.

1972 m. buvo paskirtas Vilniaus rajono Finansų skyriaus vedėju, o 1976 m. išrinktas Vilniaus rajono vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotoju, Plano komisijos pirmininku. Dirbdamas Plano komisijos pirmininku neakivaizdiniu būdu baigė Leningrado aukštąją partinę mokyklą ir įgijo valstybės valdymo organizavimo specializaciją. Buvo ilgametis Vilniaus m. medžiotojų ir žvejų draugijos valdybos pirmininku, dirbo visuomeniniais pagrindais.

1989 m. buvo pakviestas į Valstybinį gamtos apsaugos komitetą dirbti pirmininko pavaduotoju gyvūnijos apsaugos klausimais, tačiau greitai teko perimti ekonomikos klausimus ir pradėti kurti aplinkosaugos ekonomisto valdymo pagrindų organizavimą. Gamtos apsaugos komitetą perorganizavus į Aplinkos apsaugos departamentą iki 1994 m. dirbo generalinio direktoriaus pavaduotoju. 1994 m., įsteigus Aplinkos apsaugos ministeriją, buvo paskirtas ministru. Pasibaigus kadencijai dirbo UAB draudimo kompanijos „Lamantinas“ importo terminalo direktoriumi, o 1997 m. pradėjo dirbti AB „Šaldytuvų ūkis“ eksporto ir importo terminalo direktoriumi. Nuo 2000 – 2016 m. – Lietuvos Respublikos Seimo narys.

Apdovanojimai

2012 m. suteiktas Kaišiadorių rajono savivaldybės garbės piliečio vardas.

Šaltiniai:

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8830&p_k=1&p_a=5&p_asm_id=265&p_kade_id=7

http://www.tv3.lt/naujiena/214307/bronius-bradauskas

Atgal