DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

JUOZAS MATULAITIS

Juozas Matulaitis gimė 1936 m. kovo 8 d. Užgirėlyje (Kaišiadorių raj.).

Nuo 1944 m. mokėsi Užgirėlio pradinėje mokykloje, vėliau Kruonio vidurinėje mokykloje, tuomet Žiežmarių vidurinėje mokykloje ir Kauno 2-ojoje technikos mokykloje.

Nuo 1960 m. studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. 1964 m. kovo 25 d. įšventintas kunigu.

1964 m. buvo Pivašiūnų vikaras,1966 m. – Nemajūnų klebonas, 1973 m. – Vievio vikaras. 1974 m. klebonavo Vievyje, 1975 m. – Butrimonyse, 1983 m. – Merkinėje. 1984 m. buvo Merkinės dekanas.

1989 m. kovo 18 d. konsekruotas vyskupu. Nuo 1989 m. – Kaišiadorių vyskupijos apaštališkasis administratorius. Nuo 1992 m. vyskupas Juozas Matulaitis – Kaišiadorių vyskupijos ordinaras. Nuo 2012 m. kovo 25 d. - Kaišiadorių vyskupas emeritas.

2008 m. rugpjūčio 1 d. vysk. J. Matulaitis vyskupijos parapijose išplatino laišką, kuriame paskelbė, jog atgaivinama Gyvojo rožinio maldos brolija. Atnaujinta Gyvojo rožinio brolija gyvai įsiliejo į kitą seniai puoselėtą ir įgyvendintą vyskupo projektą – Rožinio slėpinių kelią, įkurtą Guronyse, kard. Vincento Sladkevičiaus tėviškėje.

Vienas reikšmingiausių vysk. J. Matulaičio darbų įamžinant Kaišiadorių vyskupiją ir jos ganytojus – arkiv. Teofiliaus Matulionio beatifikacijos byla. J. Matulaitis paskelbė, jog pradeda Kaišiadorių vyskupo Teofiliaus Matulionio dorybių ir kankinystės įrodymo bylą.

Apdovanojimai

2011 m. J. Matulaičiui suteiktas Kaišiadorių rajono savivaldybės garbės piliečio vardas.

Šaltinis:

 http://kaisiadorys.lcn.lt/vyskupas_kt/emeritas/

Kunigystės pilnatvėKaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis. – Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2011.

Atgal