DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

PREZIDENTAS ALGIRDAS MYKOLAS BRAZAUSKAS

Algirdas Mykolas Brazauskas gimė 1932 m. Rokiškyje, tarnautojų

1951 m. baigė Kaišiadorių vidurinę mokyklą ir įstojo į Kauno politecahnikos institutą, kurį baigė 1956 m. ir įgijo inžinieriaus hidrotechniko specialybę.

1965 m., sukaupęs darbo statybinėse organizacijose patirties, buvo paskirtas statybinių medžiagų pramonės ministru. 1967 m. pradėjo dirbti Valstybės planavimo komiteto pirmininko pirmuoju pavaduotoju. 1974 m. jam suteiktas ekonomikos mokslų daktaro laipsnis.

1988 m. vykstant Lietuvos tautiniam atgimimui, A. Brazauskas buvo išrinktas Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto pirmuoju sekretoriumi. Jo kandidatūrą į šį postą palaikiusi Lietuvos komunistų partija A. Brazausko vadovaujama 1989 m. atsiskyrė nuo Sovietų sąjungos komunistų partijos. 1990 m. gruodžio mėnesį įvykusiame Lietuvos demokratinės darbo partijos steigiamajame suvažiavime buvo išrinktas jos pirmininku ir tapo didžiausios Lietuvos politinės partijos vadovu.

1990 m. išrinktas Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos-Atkuriamojo Seimo nariu A. Brazauskas tapo 1990 m. kovo 11-osios Nepriklausomybės akto signataru.

1992 m. spalio mėn. išrinktas Lietuvos seimo nariu, o Seime – jo Pirmininku, taip pat nuo 1992 m. lapkričio 25 d. pradėjo laikinai eiti Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas.

1993 m. vasario 14 d. tiesioginių visuotinių rinkimų metu penkeriems metams išrinktas Lietuvos Respublikos Prezidentu. Kaip reikalauja Lietuvos Konstitucija, A. Brazauskas sustabdė savo veiklą LDDP.1993 m. vasario 25 d. įvyko Prezidento inauguracija. 1998 m. vasario 26 d. Prezidentas Algirdas Brazauskas baigė savo kadenciją. Kelti savo kandidatūrą antrajai kadencijai atsisakė.

Pasibaigus Prezidento kadencijai Algirdas Brazauskas nepasitraukė iš politikos, o ėmėsi vadovauti ,,A. Brazausko socialdemokratinei koalicijai" ir 2000 m. Seimo rinkimuose Socialdemokratų ir Lietuvos demokratinės darbo partijų koalicija gavo 51 mandatą.

2001 m. A. Brazauskas išrinktas Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininku. Seimas pritarė Algirdo Brazausko kandidatūrai į Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko postą.

2003 m. balandžio 16 d. Graikijoje, Atėnuose, A. Brazauskas pasirašė Stojimo sutartį į Europos Sąjungą., o 2004 m. kovo 29 d. Vašingtone Ministras Pirmininkas A. Brazauskas, kartu su dar šešių Europos šalių vyriausybių vadovais dalyvavo prisijungimo prie Šiaurės Atlanto (NATO) sutarties ratifikavimo. Lietuva tapo NATO nare.

2006 m. gegužės 31 d. Dėl susidariusios politinės padėties Ministras Pirmininkas A. Brazauskas pareiškime pranešė apie savo ir Tryliktosios Vyriausybės atsistatydinimą.

Apdovanojimai

Vytauto Didžiojo ordino Didysis kryžius.

Vytauto Didžiojo ordinas su aukso grandinė.

Lietuvos nepriklausomybės medalis.

Rusijos Garbės ordinas.

2010 m. suteiktas Kaišiadorių rajono savivaldybės garbės piliečio vardas.

Šaltiniai:

http://www.lrs.lt/datos/kovo11/signatarai/www_lrs.signataras-p_asm_id=23.htm;

http://www.lrprezidentas.lt/node/14.

Atgal