DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Adresų suteikimas

Adresų  sklypams, pastatams ar jų kompleksams, patalpoms, gyvenamiesiems namams ir statiniams suteikimas

APRAŠYMAS: Paslauga teikiama asmenims, norintiems,kad jiems priklausančiam nekilnojamojo turto objektui (sodo sklypui, pastatui, gyvenamajam namui, patalpoms ir t. t.) būtų suteiktas numeris (adresas).

REIKALINGI DOKUMENTAI:

1. Prašymas

2. Sklypo plano kopija.
3. Valstybės įmonės Registrų centro išduotų pažymėjimų apie nekilnojamo turto (žemės sklypo ir jame esančių pastatų) įregistravimą nekilnojamo turto registre, kopijos. 
4. Patalpų planai (pateikiama atskirais atvejais).
5. Teismo sprendimai (pateikiama atskirais atvejais).
6. Žemės sklypo detalieji planai, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendinių brėžinys ir patvirtinimo dokumentas, kada sklypas dalinamas į 2 ar daugiau sklypų, ir keičiama žemės paskirtis į kitą.

PASLAUGA TEIKIAMA: fiziniams ir juridiniams asmenims.

PASLAUGĄ TEIKIA: Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius.

VADOVAUJANTIS SPECIALISTAS: Skyriaus vedėja Asta Stalaučinskienė (mob. +370 602 30 478; el. p. asta.stalaucinskiene@kaisiadorys.lt)

ATSAKINGAS SPECIALISTAS: Vyriausioji specialistė Kristina Jarunavičienė (mob. +370 609 39 891, el. p. kristina.jarunaviciene@kaisiadorys.lt).

REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI:

1. Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro 2011m. sausio 25 d. įsakymas Nr. 1V-57 „Dėl numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin. 2011, Nr.12-541)

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-06-10 nutarimas Nr. 715 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos adresų registro įsteigimo".

Atgal