DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Europos Sąjungos Reglamento pakeitimas, susijęs su daugiakalbių standartinių formų išdavimu

   2019 m. vasario 16 d. pradėtas taikyti Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. liepos 6 d. reglamentas (ES) Nr. 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012. Atsižvelgdami į tai, norėtume atkreipti dėmesį į pagrindines jo nuostatas ir taikymo Lietuvos Respublikoje ypatumus.

   Reglamentu siekiama supaprastinti kai kuriuos formalumus, su kuriais susiduria ES piliečiai, pateikdami vienoje  ES valstybėje narėje išduotus dokumentus kitos ES valstybės narei.

   Reglamentas nustato, kad tuo atveju, jei pateikiami kitoje ES valstybėje narėje išduoti viešieji dokumentai, prie kurių pridedama daugiakalbė standartinė forma, vertimo nereikalaujama.

   Lietuvos Respublikoje civilinės metrikacijos skyriuose daugiakalbės standartinės formos asmens prašymu gali būti pridedamos prie gimimo, santuokos, mirties įrašą liudijančių išrašų, prie pažymų, patvirtinančių kliūčių sudaryti santuoką užsienyje nebuvimą. Forma skirta naudoti kaip pagalbinė medžiaga vertimui tų dokumentų, prie kurių ji pridedama. Forma pateikiama kartu su atitinkamu dokumentu, viena ji neturi jokios savarankiškos teisinės galios.

   Kitoje ES valstybėje narėje parengta forma Lietuvos Respublikoje priimama tik tuo atveju, jei viena iš kalbų, kuria ji parengta, yra lietuvių kalba. Be to atkreipiamas dėmesys, kad dokumentai, kaip ir iki šiol, gali būti pateikiami ir be formos, o su įprastu vertimu į lietuvių kalbą.

   Reglamentu supaprastinami formalumai:

  • Atsisakoma legalizavimo ir tvirtinimo pažyma apostille.
  • Atsisakoma reikalavimo kartu su orginalu pateikti ir patvirtintą dokumento kopiją.
  • Leidžiama priimti kitoje ES valstybėje narėje patvirtintą kopiją.
  • Atsisakoma reikalavimo pateikti patvirtintą vertimą, jei pateikiama daugiakalbė forma.
  • Pripažįstamas kitoje ES valstybėje narėje patvirtintas vertimas.

   Šiuo reglamentu neužkertamas kelias išduoti apostilę pagal Hagos konvenciją, jeigu asmuo nusprendžia jos paprašyti. Atitinkamai  priimami asmens pateikti dokumentai, patvirtinti apostile. Ir toliau galės būti išduodami išrašai pagal Vienos konvenciją.

Atgal