DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimas

   KOORDINAVIMO DARBO GRUPĖ INFORMUOJA GYVENTOJUS, kad susipažinti su išsamia teisine informacija apie kovos su prekyba žmonėmis priemones, perskaityti publikuojamus straipsnius, peržiūrėti fotogalerijos, videogalerijos įrašus galite Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro interneto prieigoje http://www.anti-trafficking.lt

   Informacijos galite rasti ir tinklalapyje http://www.prekybazmonemis.lt

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TEISĖS AKTAI

   Kaišiadorių rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo tvarkos aprašas patvirtintas Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. V17-66 ,,Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

   Kaišiadorių rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo darbo grupė sudaryta Kaišiadorių rajono savivaldybės mero 2019 m. sausio 16 d. potvarkiu Nr. V16-3.

   Kaišiadorių rajono savivaldybės mero 2019 m. sausio 16 d. potvarkis Nr.V16-3 ,,Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo darbo grupės sudarymo“ pakeitimo“ (2019 m. vasario 1 d. Nr.V16-7).

Kaišiadorių rajono savivaldybės mero 2019 m. sausio 16 d. potvarkis Nr.V16-3 ,,Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo darbo grupės sudarymo“ pakeitimo“ (2019 m. birželio 18 d. Nr.V16-32).

Kaišiadorių rajono savivaldybės mero 2019 m. sausio 16 d. potvarkis Nr.V16-3 ,,Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo darbo grupės sudarymo“ pakeitimo“ (2019 m. lapkričio 12 d. Nr.V16-44).

Kaišiadorių rajono savivaldybės mero 2019 m. sausio 16 d. potvarkis Nr.V16-3 ,,Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo darbo grupės sudarymo“ pakeitimo“ (2020 m. vasario 17 d. Nr.V16-10).

Kaišiadorių rajono savivaldybės mero 2019 m. sausio 16 d. potvarkis Nr.V16-3 ,,Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo darbo grupės sudarymo“ pakeitimo“ (2020 m. balandžio 1 d. Nr.V16-16).

Kaišiadorių rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis 2021–2022 metų veiksmų planas

KAIŠIADORIŲ RAJONE PAGALBĄ TEIKIANČIŲ ORGANIZACIJŲ SĄRAŠAS

   Jei nukentėjote nuo prekeivių žmonėmis arba įtariate, kad jumis ar jūsų artimaisiais ketina ar ketino pasinaudoti, Jūs galite kreiptis:

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija

Katedros g. 4, Kaišiadorys

Darbo laikas (pirmadienis – ketvirtadienis 8.00 val. – 17.00 val., penktadieniais – 8.00 val. – 15.45 val.).

Teikiamos paslaugos:

Informavimas, konsultavimas.

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Nijolė Butrimavičienė, tel. 8 618 30 323, 8 618 79 839, el. p. nijole.butrimaviciene@kaisiadorys.lt

Kaišiadorių socialinių paslaugų centras

Vytauto Didžiojo g. 44B, Kaišiadorys
Darbo laikas (pirmadienis – ketvirtadienis 8.00 val. – 17.00 val., penktadienis – 8.00 val. – 15.45 val.).

Teikiamos paslaugos:

Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, atstovavimas.

Teisininko paslauga: prašymo, pareiškimo, skundo be atstovavimo surašymas.

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos, emocinis palaikymas.

Laikinas apnakvindinimas, apgyvendinimas nakvynės namuose ir Paramos šeimai centre, kitos bendrosios socialinės paslaugos.

Socialinių paslaugų centro soc. darbuotoja Jolanta Koklevičienė, tel. 8 614 71 165,

el. p. jolanta.kokleviciene@kaisiadoriuspc.lt

https://kaisiadoriuspc.lt

Bendruomeniniai šeimos namai

Gedimino g. 65, Kaišiadorys

Teikiamos paslaugos:

Informavimas, konsultavimas.
Individualios bei grupinės psichologo konsultacijos.
Šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos.
Vaikų priežiūros paslaugos (tėvams, dalyvaujantiems projekto rengiamuose mokymuose).

Koordinatorė Rita Narkevičiūtė (pirmadienis – penktadienis 8.00 val. – 20.00 val.), tel. 8 618 74 315, el. p. bsnprojektas@gmail.com

https://www.facebook.com/Kai%C5%A1iadori%C5%B3-rajono-Bendruomeniniai-%C5%A1eimos-namai-137257843552431

Kaišiadoriųšvietimo ir sportopaslaugų centro Pedagoginė psichologinė tarnyba

Gedimino g. 48, Kaišiadorys
Psichologas Kęstutis Kučinskas (pirmadienis – penktadienis 8.00 val. – 17.00 val. (išskyrus antradienį – 12.00 val. – 19.00 val.), tel. 8 682 13 233, (8 346) 43 814, 8 610 27 714 el.p.kesk@gmail.com

http://ppt.kaisiadorys-sspc.lt/

VšĮ Paparčių šv. Juozapo šeimos namai

Dominikonų g. 20, Paparčių k., Kaišiadorių r.

Teikiamos paslaugos:

Vaikų, patekusių į nesaugią aplinką, apgyvendinimas skubos tvarka.

Socialinės paslaugos: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, maitinimo, socialinių įgūdžių ugdymas, kasdienių gyvenimo įgūdžių ugdymas, asmens higiena, transporto organizavimas, psichologinė pagalba, aprūpinimas pagal poreikį drabužiais, priemonėmis.

Direktorė Rūta Kanclerytė (pirmadienis – penktadienis - 9.00 val. – 19.00 val.), tel. 8 683 62 110, (8 346) 42 636, el. p. paparciugloboscentras@gmail.compvgnamai@gmail.com

https://globosnamai.kaisiadorys.lm.lt

Įstaigos darbo laikas – visą parą.

RESPUBLIKINIŲ PAGALBĄ TEIKIANČIŲ ORGANIZACIJŲ SĄRAŠAS

(pagalba vyrams, moterims, vaikams):

VISĄ PARĄ

Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras

Jei nukentėjai, nori informacijos ar tiesiog pasitarti - SOS pagalbos numeris+370 679 61617

tel.8 625 86 140, el. p. kaunas@anti-trafficking.lt

http://www.anti-trafficking.lt

Rotušės a. 23, Kaunas

Moterų teisių asociacija

Pagalba moterims

tel. 8 603 89833, el. p. mota.mums@gmail.com

Vyrų krizių centras

Pagalba vyrams

tel. 8662 26 770, el. p. info@vyrukrizes.lt

Drobės g. 27, Kaunas, 45189

Dingusių žmonių šeimų paramos centras

tel.+370 5 248 33 73, 8 652 98 187, el. p. centras@missing.lt
Žalgirio g. 133, LT-08217 Vilnius

KREIPKIS, PRANEŠK – TU TURI TEISES

Bendrasis pagalbos tel. 112 (VISĄ PARĄ)

Policijos pasitikėjimo tel. (8 5) 272 5372, el. p. prekybazmonemis@policija.lt

Nemokamos pagalbos linijos:

moterims tel. 8 800 66 366

dingus asmeniui ar vaikui tel. 116 000

Emocinė parama:

nemokamos jaunimo linijos tel. 8 800 28 888http://www.jaunimolinija.lt

suaugusiems tel. 116 123www.viltieslinija.lt

psichologinė pagalba emigrantams visą parą el. p. psyvirtual@psyvirtual.lt;

www.psyvirtual.lt

Darbo dienomis:

Nemokamos pagalbos linijos tel. 8800 261 61 (9.00 val. – 16.00 val.)

Valstybinės darbo inspekcijos pasitikėjimo tel. (8 5) 213 9750, el. p. info@vdi.lt

http://www.vdi.lt/Forms/Nelegaluspranesk.aspx

Atgal