DUK
+370 346 20 450
Pradžia

Viešoji tvarka

Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 34 punktą viena iš savivaldybių funkcijų yra dalyvauti užtikrinant viešąją tvarką ir gyventojų rimtį.

Pagrindiniai teisės aktai užtikrinantys viešąją tvarką:

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas

Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas

Kaišiadorių rajono savivaldybės tvarkymo ir švaros taisyklės

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas

Prieštaravimo dėl tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose pareiškimo, šio prieštaravimo atšaukimo ir informacijos apie daugiabučius namus, kuriuose draudžiama rūkyti, paskelbimo, informacinių ženklų apie draudimą rūkyti įrengimo tvarkos aprašas

Triukšmo prevencijos Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklės

Kaišiadorių rajono savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklės

Dėl kriterijų, kuriais vadovaujantis administraciniai nusižengimai laikomi mažai pavojingi, nustatymo

Susipažinimo su administracinio nusižengimo bylos medžiaga Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijoje taisyklės

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos atliekamų administracinių nusižengimų tyrimų apžiūros akto forma

Informuojame, kad Savivaldybėje viešosios tvarkos pažeidimų prevenciją, administracinių nusižengimų, susijusių su viešąja tvarka tyrimus atlieka - Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus specialistai, todėl dėl galimų pažeidimų prašome kreiptis į Liną Juodienę, tel. +370 605 67 615, el.p. lina.juodiene@kaisiadorys.lt 

 

 

Atgal