DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Lengvatos, įsigyjantiems verslo liudijimus

                      2020 m. liepos 2 d.  Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba patvirtino  Individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą fiksuotus pajamų mokesčio ir lengvatų dydžius 2021 metams.  Sprendimo Nr. V17E-183.

                      Minėtame sprendime nustatyta lengvata mokiniams (studentams), jeigu jie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pavienio mokymosi forma savarankišku, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pagal studijų programas nuolatine (dienine) studijų forma.

                      Verslo liudijimus 2021 metais numatomai vykdyti veiklai įsigyjantiems mokiniams (studentams)  pajamų mokesčio dydis nustatytas sprendime mažinamas 50 proc., kai verslo liudijime nėra įrašytų kitų asmenų.

                       Planuojantiems įsigyti verslo liudijimus pilną informaciją teikia Kauno valstybinės mokesčių inspekcijos Kaišiadorių aptarnavimo padalinys.

                      Kilus klausimams taip pat galima kreiptis į Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiąją inžinierę (patarėją)  Laimutę Grabliauskienę, tel. 8 645 56320, elektroninis paštas: laimute.grabliauskiene@kaisiadorys.lt.

DĖL INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, 2021 METŲ FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO IR LENGVATŲ DYDŽIŲ PATVIRTINIMO 

DĖL INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, 2022 METŲ FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO IR LENGVATŲ DYDŽIŲ PATVIRTINIMO

 

 

Atgal