DUK
+370 346 20 450
Pradžia

Sporto konkursas

Kaišiadorių rajono savivaldybės sporto rėmimo projektų konkurso tikslas – remti savivaldybėje sportininkų ir Kaišiadorių rajono gyventojų fizinio aktyvumo veiklas. Sporto projektus konkursui gali teikti fiziniai ir juridiniai asmenys, registruoti Kaišiadorių rajono savivaldybėje, išskyrus pelno siekiančias organizacijas ir įstaigas. Konkurso lėšos pagal prioritetus skirstomos taip:

· klubų, kurių komandos dalyvauja nacionalinio ir tarptautinio lygio varžybose, projektams skiriama 40 % projektų konkurso lėšų;

· klubų, kurių komandos dalyvauja rajoninėse ir regioninėse varžybose – 30 % projektų konkurso lėšų;

· individualių sporto šakų sportininkų, kurie varžosi aukšto meistriškumo sporto varžybose ir (ar) treniruojasi aukšto meistriškumo sporto pratybose, aukšto meistriškumo sporto stovyklose, projektams – 10 % projektų konkurso lėšų, bet vienam projektui ne daugiau kaip 600 eurų;

· fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto renginių organizavimui – 20 %.

Daugiau informacijos teikia Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Rita Janušaitytė, mob. +370 600 14 234, elektroninis paštas: rita.janusaityte@kaisiadorys.lt.

 

Atgal