DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Darbo užmokestis

Kaišiadorių rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos darbuotojų mėnesio darbo užmokesčio vidurkis pagal pareigybes (neatskaičius mokesčių).

                                                                 2021 metai

Pareigybė

Darbuotojų skaičius

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

Viršininkas

1

*

*

*

*

Specialistas finansinei ūkinei veiklai

1

*

*

*

*

Skyrininkas

6

1230,90

1228,44

1221,92

1417,35

Ugniagesys

48

954,13

969,62

963,97

1004,48

Pastaba: * - Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-18 nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019-09-11 nutarimo Nr. 946 redakcija) 22.3 p.)

Kaišiadorių rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos darbuotojų mėnesio darbo užmokesčio vidurkis pagal pareigybes (neatskaičius mokesčių).

                                                                 2022 metai

Pareigybė

Darbuotojų skaičius

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

Viršininkas

1

*

*

*

*

Specialistas finansinei ūkinei veiklai

1

*

*

*

*

Skyrininkas

6

1304,67

1314,54

   

Ugniagesys

48

973,56

1046,99

   

Pastaba: * - Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-18 nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019-09-11 nutarimo Nr. 946 redakcija) 22.3 p.)

Atgal