DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Korupcijos prevencija

Kovos su korupcija Kaišiadorių rajono savivaldybės priešgaisrinėje tarnyboje programa

Korupcijos prevencijos 2020-2022 metų programos priemonių planas

Ataskaita-anketa „Dėl valstybės nekilnojamojo turto panaudos sutarčių vykdymo“

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Raginame pranešti apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, su kuriomis Jums teko susidurti (pvz., kyšininkavimu, piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi, dokumentų suklastojimu, sukčiavimu ir pan.). Pranešti gali kiekvienas asmuo (nesvarbu kokia jo pilietybė, amžius, socialinė padėtis ir kt.). Pranešti reiktų tuo atveju, jei asmuo mano turįs žinių arba pagrįstų įtarimų apie valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas. Informacija priimama valstybine (lietuvių) kalba, tvarkinga ir įskaitoma, pasirašyta jį rašiusio asmens (pageidautina). Turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykio aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Gali būti nurodomi žinomi liudytojai, įrodymai, išdėstoma nuomonė. Pageidautina, kad būtų nurodyti telefonų numeriai, kuriais galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu. Pranešimus apie galimus korupcijos atvejus asmenys gali pateikti: * anonimiškai. Apie galimus korupcijos atvejus galima pranešti ir Specialiųjų tyrimų tarnybai: * raštu, adresu: A. Jakšto g. 6, LT-01105 Vilnius; * visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (ir poilsio dienomis); * elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 33 07 arba svetainėje www.stt.lt.

 

 

Atgal