DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Kelių transporto veiklos licencijų ir licencijos kopijų galiojimo sustabdymas, sustabdymo panaikinimas ir panaikinimas

Paslaugos aprašymas:

Savivaldybė, nustačiusi, kad vežėjas gali nebeatitikti vieno iš Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 3 straipsnyje nustatytų reikalavimų, savo nustatyta tvarka raštu nedelsdama įspėja vežėją apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ar panaikinimą.

Savivaldybė priima sprendimą sustabdyti ar panaikinti licencijos galiojimą Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 13 straipsnio 1 dalyje, Reglamento (EB) Nr. 1072/2009 7 straipsnio 2 dalyje ir 12 straipsnyje, Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 21 straipsnio 1 dalyje ir 22 straipsnyje nustatytais atvejais ir terminais.


Savivaldybė priima sprendimą sustabdyti licencijos galiojimą, jeigu vežėjas:

 1. pakeitęs savo valdymo centro adresą, per 15 dienų raštu neinformuoja Savivaldybės administracijos, nurodydamas naują vežėjo valdymo centro adresą ir pateikdamas teisę į vežėjo valdymo centrą patvirtinančius dokumentus;
 2. nepraneša apie transporto vadybininko pakeitimą, atleidimą iš darbo, mirtį ar pripažinimą neveiksniu, per 15 dienų nuo sužinojimo apie minėtus įvykius;
 3. negrąžina licencijos pasikeitus joje įrašytiems duomenims per 28 dienas nuo pakeitimų įregistravimo atitinkamame registre.

Savivaldybė gali priimti sprendimą sustabdyti licencijos kopijos galiojimą esant pažeidimams, nurodytiems Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 IV priede, ar kartojantis kitiems pažeidimams, arba tuo atveju, kai vežėjas per 28 dienas nuo pakeitimų įregistravimo atitinkamame registre, negrąžina licencijos kopijos pasikeitus joje įrašytiems duomenims.

Savivaldybė priima sprendimą panaikinti licencijos galiojimą, jeigu:

 1. vežėjas pateikia prašymą panaikinti licencijos galiojimą;
 2. likviduojamas ar reorganizuojamas vežėjas baigia veiklą kaip juridinis asmuo;
 3. vežėjas bankrutuoja;
 4. vežėjas, kuris buvo įspėtas apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą ar kuriam buvo sustabdytas licencijos galiojimas už licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus, per nustatytą laiką nepašalino nurodytų pažeidimų;
 5. paaiškėja, kad dokumentuose licencijai gauti pateikti klaidingi duomenys;
 6. vežėjas 15 dienų nuo licencijos (licencijos kopijos) sustabdymo negrąžina licencijos kopijos, kurios galiojimas sustabdytas.

Savivaldybė priima sprendimą panaikinti licencijos kopijos galiojimą, jeigu:

 1. vežėjas pats atsisako naudotis licencijos kopija;
 2. paaiškėja, kad licencijos kopijai gauti pateikti klaidingi duomenys;
 3. vežėjas 15 dienų nuo licencijos (licencijos kopijos) sustabdymo negrąžina licencijos kopijos, kurios galiojimas sustabdytas;
 4. vežėjas per galiojimo sustabdymo terminą nepanaikino priežasčių, dėl kurių sustabdytas licencijos kopijos galiojimas;
 5. panaikinama licencija.

Savivaldybė priima sprendimą panaikinti licencijos (licencijos kopijos) galiojimo sustabdymą, kai vežėjas pašalina licencijos (licencijos kopijos) galiojimo sustabdymo priežastis.

Papildoma informacija:

Informacija teikiama: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriuje, Katedros g. 4, Kaišiadorys, 209 kab., mob. 8 671 79 692.

Paslaugos informacija:

Paslaugos suteikimo trukmė – 90 d.

Atsakingas padalinys – Turto valdymo skyrius.

Paslaugos vykdytoja – Birutė Mikalauskienė,  mob. 8 671 79 692, el. paštas birute.mikalauskiene@kaisiadorys.lt.

Paslaugos vadovė – Ligita Pūrienė,  mob. 8 618 77 930, el. paštas ligita.puriene@kaisiadorys.lt.

Reglamentuojantys teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas.
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 21 d. nutarimas Nr. 940 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimo Nr. 1434 „Dėl Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.
Atgal