DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Kelių transporto veiklos licencijų ir licencijų dublikatų išdavimas, pakeitimas, galiojimo laiko pratęsimas

Kelių transporto veiklos licencijų ir licencijų dublikatų išdavimas, pakeitimas, galiojimo laiko pratęsimas

Paslaugos aprašymas:

Licencijos išduodamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.
Išduodama licencija vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais (savivaldybės teritorijoje).
Licencija turi būti laikoma vežėjo gyvenamojoje vietoje ar buveinėje.
Licencijos verstis transporto veikla išduodamos 10 metų.
Pratęsiant licencijos galiojimą, išduodama nauja licencija.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti vežėjas:

Vežėjas, pageidaujantis gauti licenciją arba pratęsti jos galiojimą, turi pateikti savivaldybei:
1. licencijas išduodančios institucijos nustatytos formos prašymą;
2. asmens tapatybę įrodantį dokumentą arba jo kopiją, jeigu licenciją siekia gauti fizinis asmuo;
3. vežėjo transporto vadybininko profesinės kompetencijos pažymėjimą arba vežėjo patvirtintą jo kopiją;
4. dokumentus, įrodančius tinkamą vežėjo finansinę būklę:
4.1.  juridiniai asmenys –  metinį balansą arba vežėjo patvirtintą jo kopiją;
4.2. viešojo sektoriaus subjektai – metinę finansinės būklės ataskaitą arba vežėjo patvirtintą jos kopiją;
4.3. fiziniai asmenys – Taisyklių priede nustatytos formos nuosavo kapitalo ataskaitą;
5. vežėjo vadovo ir (ar) transporto vadybininko, kuris (-ie) anksčiau gyveno kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, nepriekaištingą reputaciją patvirtinantį (-čius) dokumentą (-us), nurodytą (-us) Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 19 straipsnyje;
6.  darbo sutartį arba sutartį su asmeniu, įgaliotu eiti transporto vadybininko pareigas pagal Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 4 straipsnio 2 dalį, arba vežėjo patvirtintą jų kopiją;
7. teisę į vežėjo valdymo centrą patvirtinančius dokumentus, jeigu vežėjo valdymo centras nesutampa su buveine ar vežėjo gyvenamąja vieta (toliau –  buveinė), jeigu vežėjas yra fizinis asmuo.


Kai reikia pakeisti duomenis licencijose (pavyzdžiui, pasikeitus fizinio asmens vardui (-ams), pavardei (-ėms), gyvenamajai vietai arba juridinio asmens pavadinimui, teisinei formai, buveinei ir kita), vežėjas savivaldybei turi pateikti  prašymą ir dokumentus, patvirtinančius pakeitimo esmę.
Praradus licenciją, licencijos dublikatas išduodamas savivaldybei pateikus  prašymą.
Už licencijos išdavimą , pratęsimą, dublikatų išdavimą mokama valstybės rinkliava.

Papildoma informacija:

Informacija teikiama: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriuje, Katedros g. 4, Kaišiadorys, 209 kab., mob. 8 671 79 692.

Paslaugos informacija:

Paslaugos suteikimo trukmė – 30 d.

Atsakingas padalinys – Turto valdymo skyrius.

Paslaugos vykdytoja – Birutė Mikalauskienė, mob. 8 671 79 692, el. paštas birute.mikalauskiene@kaisiadorys.lt

Paslaugos vadovė – Ligita Pūrienė,  mob. 8 618 77 930, el. paštas ligita.puriene@kaisiadorys.lt.

Paslaugos kaina: už licencijos išdavimą, pratęsimą – 68 Eur, pakeitimą, pasikeitus joje įrašytiems duomenims – 10 Eur; dublikato išdavimą – 7,20 Eur.

Rekvizitai apmokėjimui:

Gavėjas – VMI prie LR FM
Bankas „Swedbank“ AB
Sąskaitos numeris LT24 7300 0101 1239 4300
Įmokos kodas 52749

Reglamentuojantys teisės aktai:

  1. Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas.
  2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 21 d. nutarimas Nr. 940 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimo Nr. 1434 „Dėl Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.
  3. Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.
Atgal