DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Kelių transporto veiklos licencijų kopijų ir licencijų kopijų dublikatų išdavimas, duomenų pakeitimas, galiojimo laiko pratęsimas

Paslaugos aprašymas:

Licencijų kopijos išduodamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Licencijos, pateikus prašymą ir visus dokumentus, kurių reikia licencijos kopijai gauti.
Išduodama licencijos kopija vežti keleivius vietinio susisiekimo maršrutais, licencijos kopija laikoma kelių transporto priemonėje.
Licencijos kopijos išduodamos iki licencijos galiojimo laiko pabaigos.
Pratęsiant licencijos kopijos galiojimą, išduodama nauja licencijos kopija.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti vežėjas:

Vežėjas, pageidaujantis gauti kelių transporto veiklos licencijos kopiją, pratęsti jos galiojimo laiką, turi pateikti savivaldybei:
1. kelių transporto priemonės registracijos liudijimą, jeigu kelių transporto priemonė valdoma nuosavybės ar turto patikėjimo teise, arba vežėjo patvirtintą jo kopiją;
2. kelių transporto priemonės registracijos liudijimą, kuriame nurodyti naudotojo (vežėjo) duomenys, ir nuomos sutartį, jeigu kelių transporto priemonė nuomojama, neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų, arba vežėjo patvirtintas jų kopijas.


Kai reikia pakeisti duomenis licencijos kopijoje (pavyzdžiui, pasikeitus fizinio asmens vardui (-ams), pavardei (-ėms), gyvenamajai vietai arba juridinio asmens pavadinimui, teisinei formai, buveinei ir kita), vežėjas savivaldybei turi pateikti prašymą ir dokumentų, patvirtinančių pakeitimo esmę.
Praradus licencijos kopiją, licencijos kopijos dublikatas išduodamas, savivaldybei pateikus prašymą.

Už licencijų kopijų išdavimą, pratęsimą, pakeitimą, dublikatų išdavimą mokama valstybės rinkliava.

Papildoma informacija:

Informacija teikiama: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriuje, Katedros g. 4, Kaišiadorys, 209 kab., mob. 8 671 79 692.

Paslaugos informacija:

Paslaugos suteikimo trukmė – 30 d.

Atsakingas padalinys – Turto valdymo skyrius.

Paslaugos vykdytoja – Birutė Mikalauskienė, mob. 8 671 79 692, el. paštas birute.mikalauskiene@kaisiadorys.lt.

Paslaugos vadovė – Ligita Pūrienė,  mob. 8 618 77 930, el. paštas ligita.puriene@kaisiadorys.lt.

Paslaugos kaina: už licencijos kopijos išdavimą, pratęsimą

 – 35 Eur, pakeitimą, pasikeitus joje įrašytiems duomenims – 10 Eur; dublikato išdavimą – 7,20 Eur.

Rekvizitai apmokėjimui:

Gavėjas – VMI prie LR FM
Bankas „Swedbank“ AB
Sąskaitos numeris LT24 7300 0101 1239 4300
Įmokos kodas 52749

Reglamentuojantys teisės aktai:

  1. Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas.
  2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 21 d. nutarimas Nr. 940 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimo Nr. 1434 „Dėl kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.
  3. Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.
Atgal