DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Darbo užmokestis

BĮ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS

Eil.Nr.

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius

2021 metų III ketv. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur

2021 metų IV ketv. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur

2022 metų I ketv. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur

1.

Savivaldybės kontrolierius, savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas

2

2921,12

2921,12

3006,74

2.

Vyriausiasis specialistas

1

-

2088,60

2141,59

 

Atgal