DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo panaikinimas įmonės prašymu

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo panaikinimas įmonės prašymu

Licencijos galiojimas panaikinamas, jeigu įmonė pateikia prašymą panaikinti licencijos galiojimą arba įmonė likviduojama ar reorganizuojama, baigdama veiklą kaip savarankiškas juridinis asmuo.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti įmonė:

  1. prašymą;
  2. įgaliojimą, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo;
  3. licencijos originalą.

Papildoma informacija:

Informacija teikiama Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriuje, Katedros g. 4, Kaišiadorys, 209 kab., mob. 8 671 79 692.

Paslaugos informacija:

Paslaugos suteikimo trukmė – 30 d.

Atsakingas padalinys – Turto valdymo skyrius.

Paslaugos vykdytoja – Birutė Mikalauskienė, mob. 8 671 79 692, el. paštas birute.mikalauskiene@kaisiadorys.lt.

Paslaugos vadovė – Ligita Pūrienė, mob. 8 618 77 930, el. paštas ligita.puriene@kaisiadorys.lt.

Reglamentuojantys teisės aktai:

  1. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas.
  2. Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais taisyklių patvirtinimo“.
Atgal