DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Informacija apie laikino atokvėpio paslaugas

 Informacija apie laikino atokvėpio paslaugas

Paslaugą gali gauti neįgalusis (-ieji), kaip jis (jie) apibrėžtas (‑i) Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme, kuriam (-iems) nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

Laikino atokvėpio paslaugos teikiamos siekiant sudaryti sąlygas asmenims, kurie namuose augina, prižiūri, globoja (rūpina) ir (ar) slaugo kartu gyvenančius laikino atokvėpio paslaugos gavėjus, derinti asmeninį gyvenimą ir laikino atokvėpio paslaugos gavėjo priežiūrą, globą (rūpinimą) ir (ar) slaugą, suteikiant jiems galimybę kompensuoti šeimos interesus ir poreikius, pailsėti nuo nuolatinės namuose auginamo, prižiūrimo ir (ar) globojamo (rūpinamo) kartu gyvenančio laikino atokvėpio paslaugos gavėjo  priežiūros ir (ar) slaugos.

Laikino atokvėpio paslaugos organizuojamos ir teikiamos individualiai, atsižvelgiant į kiekvieno asmens, kuris namuose augina, prižiūri, globoja (rūpina) ir (ar) slaugo kartu gyvenančius laikino atokvėpio paslaugos gavėjus, ir į laikino atokvėpio paslaugos gavėjo poreikius.

Tokias paslaugas pagal poreikį gali teikti socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros personalas, sveikatos priežiūros personalas, kiti specialistai.

Kiekviena šeima turi teisę per metus gauti iki 720 val. (30 parų) laikino atokvėpio paslaugą (išimtiniais atvejais, esant krizinei situacijai, laikino atokvėpio paslauga gali būti nepertraukiamai teikiama iki 90 parų).

Kur ji gali būti teikiama?

Paslauga gali būti teikiama namuose, dienos centre ar socialinės globos įstaigoje. 

 Laikino atokvėpio paslaugos Kaišiadorių rajono savivaldybėje teikėjai:

- Kaišiadorių socialinių paslaugų centras, kai laikino atokvėpio paslauga organizuojama teikiant pagalbą asmens namuose (1 val. kaina – 4,62 Eur);

- Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykla-daugiafunkcis centras, kai laikino atokvėpio paslauga organizuojama teikiant šią paslaugą institucijoje

(kai atokvėpio paslauga organizuojama teikiant dienos socialinę globą,  1 val. kaina – 4,40 Eur,  o  kai atokvėpio paslauga organizuojama teikiant trumpalaikę socialinę globą, 1 val. kaina – 5,50 Eur).

Gyventojai moka už paslaugas atsižvelgiant į jų gaunamas pajamas. Teisės aktų nustatyta tvarka yra atliekamas jų finansinių galimybių  vertinimas ir nustatomas mokėjimo dydis.

Kur kreiptis dėl paslaugos gavimo?

Gyventojai kreipiasi raštišku prašymu  tiesiogiai, paštu arba el. paštu į asmens (šeimos) gyvenamosios vietos seniūniją.

Dėl smuklesnės informacijos galima kreiptis  į Socialinės paramos skyrių arba gyvenamosios vietos seniūniją.

Atgal