DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba priėmė rekordinio dydžio biudžetą

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba priėmė rekordinio dydžio biudžetą

Pirmajame 2023 m. Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytas ir priimtas svarbiausias šių metų Savivaldybės tarybos sprendimas – naujasis biudžetas. Džiugu, kad šiemet savivaldybės biudžetas yra rekordinis. Numatomos pajamos net 3 748 000 eurų didesnės nei 2022 m. ir sieks net 46 427 700 eurų, o visas biudžetas, įskaičiavus skolintas lėšas, nepanaudotą pajamų dalį (viršplanį), lėšų likučius, sudarys 55 488 600 eurų. Tai reiškia, kad šiemet biudžetas didesnis beveik 10 proc. arba beveik 4 200 000 eurų. Kviečiame kartu pažvelgti į 2023 metų biudžetą.

Biudžeto sandara

Prieš aptariant, kam bus skirtas finansavimas, tikslinga pasižiūrėti, iš kokių pajamų šaltinių susidaro Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžetas. Kaip ir įprasta Lietuvoje, didžiąją savivaldybės pajamų dalį sudaro iš gyventojų pajamų mokesčio surinktos pajamos (GPM). Jos sudaro 24 394 000 eurų arba 44 proc. viso savivaldybės biudžeto. Antra pagal reikšmę savivaldybės biudžeto pajamų dalis yra valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos, kurios siekia 16 049 000 eurų dydžio sumą ir sudaro 29 proc. viso savivaldybės biudžeto. Didžiąją šių lėšų dalį sudaro pinigai, skirti mokyklų ir ugdymo reikmių finansavimui, socialinėms paslaugoms bei išmokoms ir kitiems poreikiams tenkinti. Trečias svarbiausias savivaldybės biudžeto komponentas yra lėšų likučiai. Jis sudaro 6 937 500 eurų dydžio sumą ir siekia 12 proc. viso savivaldybės biudžeto. Lėšų likučiai susideda iš tokių šaltinių kaip tikslinės lėšos, gautos už parduotą valstybinę žemę Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje, specialiosios aplinkos apsaugos programos ir kitos lėšos.

Sritys, kurių finansavimas augs labiausiai

Komunalinių paslaugų finansavimo augimas šiemet net 411 500 eurų arba 30,83 proc., o iš viso šiai sričiai skirta lėšų 1 746 000 eurų. Kompensacijoms ir socialinėms pašalpoms mokėti skirta net 921 900 eurų arba 56,31 proc. daugiau nei pernai. Iš viso šiai sričiai skirta 2 558 800 eurų dydžio suma.

Taip pat augs ir savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio fondas. Šiuo metu Kaišiadorių rajono savivaldybė finansuoja per 1500 etatų biudžetinėse įstaigose. Šiai sričiai skirta 14 997 900 eurų savivaldybės biudžeto lėšų, o tai 2 671 700 eurų (19,89 proc.) daugiau nei pernai ir 13 822 900 eurų valstybės biudžeto lėšos. Toks darbuotojų darbo užmokesčio fondo augimas byloja, kad savivaldybė ne tik įgyvendino valstybės keltus reikalavimus darbo užmokesčio didinimui, bet ir šiek tiek juos viršijo. Tikimasi, kad geresni atlyginimai prisidės prie kompetentingų darbuotojų pritraukimo į Kaišiadorių kraštą, o tai leis užtikrinti aukštesnės kokybės paslaugų teikimą gyventojams. Kalbant apie profesijas, kurioms numatytas didesnis finansavimas, tai išskirtini pedagogai, neformaliojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo specialistai bei kultūros ir meno darbuotojai. Šiose srityse dirbančių asmenų atlyginimų didinimui atitinkamai numatyta papildomai skirti 275 000 eurų ir 112 000 eurų dydžių sumas.

Taip pat verta paminėti, kad lėšos Seniūnijų veiklos programai 2023 m. biudžete, lyginant su 2022 m., padidėjo net 25 proc. Šiemet šiai programai skirta 2 839 400 eurų dydžio suma.

Biudžetas pagal finansuojamas sritis

Kaip ir kasmet didžiąją savivaldybės biudžeto dalį sudaro lėšos švietimui. Šiai sričiai iš viso numatyta 21 867 300 eurų dydžio suma arba beveik 40 proc. visų savivaldybės suplanuotų asignavimų. Antroje vietoje socialinė apsauga, kuriai skirta 8 263 400 eurų dydžio finansavimas, kuris sudaro beveik 15 proc. viso savivaldybės biudžeto. Trečioje vietoje yra savivaldybės pagrindinių funkcijų programa, kuriai skirta 7 421 100 eurų. Būtent prie šios programos priskirta ir naujai įsteigta įstaiga – Bendrųjų funkcijų tarnyba, kurios išlaikymui suplanuota per 812 000 eurų.

Finansavimas strateginių projektų įgyvendinimui

Atskiro paminėjimo nusipelno šios iniciatyvos. Kaišiadorių švietimo ir sporto centrui skirta 50 000 eurų, už kuriuos bus parengtas universalios daugiafunkcės sporto arenos su plaukimo baseinu techninis projektas. Šis darbas yra dar vienas svarbus žingsnis sporto arenos iškilimo link.  Rumšiškiečiams svarbu tai, kad miestelyje ruošiamasi plėsti švietimo paslaugų teikimui reikalingą infrastruktūrą. Pirmiausia paminėtina, kad 2023 m. biudžete skirta 120 000 eurų sklypui, kuriame bus statomas naujasis Rumšiškių darželis. Be to, 53 100 eurų skirta Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos priestato techniniam projektui parengti. Savivaldybės taryba taip pat skyrė 51 564 eurus saulės elektrinių ant Kaišadorių ligoninės stogo įrengimui. Primename, kad Kaišiadorių ligoninės vadovo dr. Lino Vitkaus pastangomis įstaiga gavo dar per 150 000 eurų saulės elektrinių įrengimui iš Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA), todėl šiemet ligoninėje iškils papildoma maždaug 200 kW galingumo saulės elektrinė. Kadangi 2023 m. pabaigoje įvyks Lietuvos kultūros sostinės metų atidarymas, šiam ypatingam renginiui savivaldybės biudžete numatyta 70 000 eurų. Be to, 800 000 eurų skirta Kaišiadorių muziejaus statybai. Dauguma kultūros sostinės renginių vyks kitąmet, todėl dar daugiau lėšų kultūrai matysime 2024 metų biudžete. Šiemet taip pat bus įgyvendintas kapitalinis Kaišiadorių rajono savivaldybės pastato remontas, kurio įgyvendinimui skirta 506 000 eurų. Didelis dėmesys skirtas ir sklypo Pramonės gatvėje, kuriame įsikurs UAB „Komfovent“, pritaikymui gamybinei veiklai. Šiam tikslui skirta 840 500 eurų dydžio suma.

Skoliniai įsipareigojimai

Kaišiadorių rajono savivaldybės trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 1 177 400 eurų, o ilgalaikiai įsipareigojimai 3 531 500 eurų dydžio sumą. Iš viso Kaišiadorių rajono savivaldybė yra skolinga 4 708 900 eurų. Trumpalaikius įsipareigojimus savivaldybė panaikins per sausio mėnesį, savivaldybė skolinsis 1391000 Eur. Iš minėtos sumos 88 500 eurų bus panaudoti komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai, o likusi 1 302 500 eurų suma – gatvių apšvietimo modernizavimui. Abu projektus ketinama įgyvendinti dar šiemet. Modernizuotas gatvių apšvietimas ne tik užtikrins geresnę gyvenimo kokybę Kaišiadorių krašte, bet ir investuotos lėšos ilgainiui sugrįš per elektros energijos sutaupymą. Įvertinus tai, kad iš viso Kaišiadorių rajono savivaldybė galėtų  skolintis iki 17 207 900 eurų, galima teigti, kad esami įsiskolinimai yra puikiai subalansuoti. Taip pat solidus finansavimas numatytas Ūkio plėtros, Investicijų ir verslo plėtros, Socialinės apsaugos ir Seniūnijų veiklos programoms, kurioms atitinkamai skirta 5 608 900, 3 239 700, 3 232 700 ir 3 018 500 eurų dydžių sumos. Finansavimas visoms seniūnijoms padidintas ne mažiau kaip 25 proc.

Kaišiadorių rajono savivaldybės mero patarėjas Audris Narbutas

Atgal