DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Kviečiame siūlyti kandidatus į seniūnaičius Nemaitonių seniūnijos Nemaitonių seniūnaitijoje

Kviečiame siūlyti kandidatus į seniūnaičius Nemaitonių seniūnijos Nemaitonių seniūnaitijoje

Vadovaudamasi Kaišiadorių rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimo, atšaukimo ir atsiskaitymo už paskirtas išmokas tvarkos aprašo, patvirtinto Kaišiadorių rajono savivaldybės Tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. V17E-4 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimo, atšaukimo ir atsiskaitymo už paskirtas išmokas tvarkos aprašo patvirtinimo", 28 punktu skelbiu kandidatų į seniūnaičius Nemaitonių seniūnijos Nemaitonių seniūnaitijoje iškėlimą.

Kandidatus prašome siūlyti iki 2022 m. gegužės 16 d.

Asmenys, norintys siūlyti seniūnaičio kandidatūrą į seniūnaičius, turi kreiptis į Nemaitonių seniūniją. Kandidatus į seniūnaičius gali siūlyti tik tos seniūnaitijos, kurioje renkamas seniūnaitis, gyventojai, bendruomeninės organizacijos.

Kandidatu į  seniūnaičius gali būti pilnametis  seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje jo kandidatūra siūloma į seniūnaičius.

Seniūnaitis rinkimų dieną bus renkamas balsuojant raštu.

Siūlymai dėl kandidatų į seniūnaičius teikiami raštu seniūnui. Kartu su siūlymu turi būti pateikti šie dokumentai:

  • rašytinis kandidato sutikimas (1 priedas);
  • kandidato asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
  • gyvenimo aprašymas (CV);
  • užpildyta kandidato į seniūnaičius anketa (8 priedas);
  • kandidato nuotrauka elektroninėje laikmenoje (skirta viešinimui rinkimų metu);
  • sutikimas tvarkyti kandidato asmens duomenis (9 priedas);
  • parašų rinkimo lapai  su kandidatą palaikančių (siūlančių) pilnamečių,  nuolat
    gyvenančių seniūnaitijos teritorijoje rinkėjų parašais;
  • susirinkimo protokolo kopija arba jo išrašas, jei kandidatą siūlo bendruomeninė.

Seniūnaičio rinkimai bus renkami seniūnaitijos gyventojų susirinkime atviru balsavimu Nemaitonių k., Užuguosčio g. 19 (prie buvusios parduotuvės) 2022 m. gegužės 19 d. 18 vai.

Seniūnė Inga Šeputienė

Atgal