DUK
+370 346 20 450
Pradžia

Kviečiame teikti prašymus dėl vaiko priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę (ir išbraukimo iš ikimokyklinio ugdymo grupės sąrašo)

Kviečiame teikti prašymus dėl vaiko priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę (ir išbraukimo iš...

Prašymą dėl vaiko priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę (ir prašymą dėl vaiko išbraukimo iš ikimokyklinio ugdymo grupės sąrašo) tėvai (globėjai) gali pateikti el. paštu dokumentai@kaisiadorys.lt arba tiesiogiai Kaišiadorių rajono savivaldybėje – I aukšte, 119 kabinete. 

Prie prašymo dėl vaiko priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę pridedama vaiko gimimo liudijimo kopija. Prašyme pažymima, kuriuo vienu iš prioritetų tėvai (globėjai) gali pasinaudoti (už prašymuose nurodytų duomenų teisingumą atsako tėvai (globėjai).

Prašyme priimti vaiką į švietimo įstaigą būtina nurodyti šiuos duomenis: vaiko vardą, pavardę, gimimo datą, deklaruotos gyvenamosios vietos adresą, pageidaujamos lankyti švietimo įstaigos pavadinimą, vaiko priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę datą, tėvų (globėjų) kontaktinius duomenis (telefono numerį, elektroninio pašto adresą) ir kita (rašoma aiškiai ir įskaitomai), duomenis, kuriais vadovaujantis yra teikiami prioritetai priimant vaiką į švietimo įstaigą. 

Prašymą dėl vaiko išbraukimo iš ikimokyklinio ugdymo grupės sąrašo visi tėvai (globėjai) privalo pateikti ne vėliau kaip paskutinę vaiko ugdymo įstaigoje dieną (paskutinė ugdymo įstaigos lankymo diena – išbraukimo diena); atgaline data prašymai netenkinami. Būtų gerai, kad prašymus dėl vaiko išbraukimo iš ikimokyklinio ugdymo grupės tėvai pateiktų iš anksto (prieš mėnesį ar kelias savaites). 

Prašymų formas ir kitą informaciją galima rasti Kaišiadorių rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.kaisiadorys.lt; https://kaisiadorys.lt/veiklos-sritys/svietimas/centralizuotas-vaiku-priemimas-i-kaisiadoriu-rajono-savivaldybes-svietimo-istaigas/1671) ir švietimo įstaigų interneto svetainėse.

Informaciją teikia Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistė Laima Čekaitienė, mob. 8 676 97 288.

Atgal