DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Mokyklų edukacinių erdvių konkursas

Mokyklų edukacinių erdvių konkursas

Mokyklų edukacinių erdvių konkursas

Konkurso koordinatorius Tomas Pocius, Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriaus metodininkas.
Tel.: (8 5) 267 00 60, 8 604 35 169
El. paštas tomas.pocius@lmnsc.lt


Konkursas organizuojamas dviem etapais:

Pirmasis etapas vyks savivaldybėse iki 2022 m. gegužės 13 d.
Nacionalinis etapas rengiamas iki 2022 m. liepos 29 d.
Rezultatai bus skelbiami rugpjūčio mėnesį.

Kodėl rengiamas konkursas?

Konkurso tikslas – aktyvinti mokyklų tikslingą, darnų ir estetišką edukacinių erdvių kūrimą ir kūrybišką jų naudojimą mokinių ugdymo procesui organizuoti, įtraukiant į praktinę veiklą visą mokyklos bendruomenę; skatinti mokyklų bendruomenių kūrybiškumą ir savarankiškumą, kuriant mokyklos vidaus ir lauko edukacines erdves; ugdyti vaikų ir jaunimo aplinkosaugos ir bendrąsias vertybes, formuojant mokyklos aplinkos savitumą, kuriant gamtos ir žmogaus sąlyčio aplinkoje zonas; stiprinti bendravimo ir bendradarbiavimo ryšius tarp mokyklų, skleisti gerąją patirtį.

Kas gali dalyvauti?

Konkurse gali dalyvauti ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo (išskyrus suaugusiųjų mokyklas), neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklos ir profesinio mokymo įstaigos.

Ką daryti, jei savivaldybėje neorganizuojamas konkursas?

Patariame kreiptis į savivaldybės švietimo padalinius ir pareikšti norą tapti konkurso dalyviais arba kreiptis į konkurso organizatorius.

Kaip bus vertinamos mokyklų edukacinės erdvės nacionalinio etapo metu?

Mokyklų, dalyvaujančių konkurse, edukacinių erdvių vertinimas skirsis priklausomai nuo dalyvavimo patirties. Mokyklų, netapusių nugalėtojomis 2018 arba 2020 metų konkurse, edukacinės erdvės bus vertinamos atsižvelgiant į vertinimo sritis, nurodytas konkurso nuostatų antrajame priede. Mokyklų, tapusių nugalėtojomis 2018 arba 2020 metų konkurse, bus vertinami tik edukacinių erdvių pokyčiai nuo paskutinio laimėto konkurso, taip pat atsižvelgiant į vertinimo sritis.

Svarbu žinoti, kad ne visos antrajame priede aprašytos vertinimo sritys yra privalomos. Nurodytos sritys yra tik siekiamybė, tačiau įvairios sritys skirtingomis proporcijomis atspindimos konkrečių mokyklų edukacinėse erdvėse. Pavyzdžiui, skirtingas aplinkas kuria ikimokyklinio ugdymo mokyklos, gimnazijos, neformaliojo švietimo mokyklos ir kt.

Kokios naujovės pristatomos šių metų konkurse?

Mokyklas, tapusias nugalėtojomis 2018 arba 2020 metų konkurse, kviečiame tapti mažiau patirties edukacinių erdvių kūrime turinčių mokyklų mentorėmis ir padėti joms pasirengti konkursui. Mokyklos mentorės gali pasirinkti kuruoti vieną mokyklą, nedalyvavusią 2018 ir 2020 metų konkursų nacionaliniuose etapuose. Kuruojama mokykla gali būti iš kitos savivaldybės ir iš kitos mokyklų grupės (pagal nuostatų 4 punktą), nei mokykla mentorė. Jei kuruojama mokykla nugalės nacionaliniame etape, mokykla mentorė gaus 20% papildomų konkursinių balų.

 

Nuostatus galite rasti  https://www.lmnsc.lt/apziuros_konkursas/.

Dalyvio anketa
Vertinimo vadovas
Protokolas

Atgal