DUK
(8 346) 20 450
Lt En Ru
Pradžia
lt
en ru

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (II) 2021-10-11 nuotolinis posėdis

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (II) 2021-10-11 nuotolinis posėdis

2021 m. spalio mėn. 11 d. 9 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje numatoma svarstyti:

1. Koplytėlės (13419), Radviliškio r. sav., Šaukoto sen., Daužnagių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija

Statusas – registrinis

Akto parengimo pagrindas. Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai / motyvai: nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintina teritorija.

Aktu siūloma: remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, archyvine medžiaga, publikacijomis patikslinti vertingąsias savybes, apibrėžti teritoriją, nustatyti vietinį reikšmingumo lygmenį.

2. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl Juodžių kaimo koplytstulpio (46473), Šilutės r. sav., Žemaičių Naumiesčio sen., Juodžių k., Piliakalnio g., apsaugos suteikimo ir įrašymo į Kultūros vertybių registrą.

Akto parengimo pagrindas: 2021-04-07 raštu Nr. (9.52 E)2-845 pavesta Kultūros paveldo centrui parengti apskaitos dokumentaciją.

Aktu siūloma: remiantis vizualiniais tyrimais bei publikacijomis suteikti apsaugą koplytstulpiui, nustatyti vertingąsias savybes, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas.

3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl Koplyčios (2600), Ignalinos r. sav., Dūkšto sen., Dūkštelių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo ir dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Statusas – registrinis

Akto parengimo pagrindas: 2020-03-26 raštu Nr. (9.51 E)2-891 pavesta Kultūros paveldo centrui parengti apskaitos dokumentaciją.

Aktu siūloma: remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, surinkta archyvine medžiaga, tyrimų ataskaitomis bei publikacijomis nustatyti vertingąsias savybes, vietinį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas.

4. Jonaičių mokyklos statinių komplekso (29942), susidedančio iš Mokyklos (10561) ir Rūsio (29943), Šilutės r. sav., Šilutės sen., Jonaičių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija

Statusas – valstybės saugomas.

Akto parengimo pagrindas: apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.

Aktu siūloma: nustatyti vertingąsias savybes, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas, vizualinį apsaugos pozonį.

5. M. Kurpaitienės kapo antkapinio koplytstulpio (15255), Šilutės r. sav., Vainuto sen., Pajūriškių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija

Statusas – valstybės saugomas.

Akto parengimo pagrindas: apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.

Aktu siūloma: nustatyti vertingąsias savybes, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas, apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį.

6. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apsaugos suteikimokeraminiam pano „Šventė tėviškės muziejuje“ (44537), Kaišiadorių r. sav., Rumšiškių sen., Rumšiškių mstl., Rumšos g. 37,  ir įrašymo į Kultūros vertybių registrą.

Akto parengimo pagrindas: 2019-07-04 raštu Nr. (9.47 E)2-1626 pavesta Kultūros paveldo centrui parengti apskaitos dokumentaciją.

Aktu siūloma: remiantis vizualiniais tyrimais bei publikacijomis suteikti apsaugą keraminiam pano, nustatyti vertingąsias savybes, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas.

Atgal