DUK
8346 20450
Lt En Ru
Pradžia
lt
en ru

Prasidėjo elektroninis 4 ir 8 klasių mokinių pasiekimų patikrinimas

Prasidėjo elektroninis 4 ir 8 klasių mokinių pasiekimų patikrinimas

Gegužės 3 d. prasidėjo elektroninis nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP), kurio vykdymą organizuoja mokyklos, o Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) parengė užduotis, vykdymo tvarką ir taisykles. Organizuojant elektroninį ketvirtokų bei aštuntokų matematikos ir skaitymo pasiekimų patikrinimą, siekiama modernizuoti mokinių pasiekimų vertinimą.

Vienas didžiausių sunkumų už patikrinimo organizavimą atsakingiems mokyklų vadovams yra tai, jog dalis ketvirtokų lanko mokyklas, o dalis mokosi nuotoliniu būdu. Jeigu mokinių tėvams kiltų neaiškumų ar klausimų, pirmiausiai jie turėtų kreiptis į mokyklos administraciją, agentūros ir savivaldybės švietimo skyriaus specialistai taip pat pasiruošę padėti. Nors šis patikrinimas nėra privalomas, bet tai puiki galimybė mokiniams objektyviai įsivertinti savo gebėjimus, o jų tėvams ir mokytojams sužinoti ugdymo pasiekimų situaciją. Agentūros vadovė atkreipia dėmesį, jog ketvirtokų patikrinimo rezultatai nėra naudojami svarstant, ar mokinys galės mokytis 5 klasėje, lygiai kaip ir aštuntokų rezultatai nelemia perkėlimo į devintą klasę, o pats patikrinimas yra skirtas įvertinti mokinio pasiekimus bei tobulintinas mokymosi sritis. „Šios klasės pasirinktos neatsitiktinai, nes jas baigus peržengiamas tam tikras mokymosi etapas. Ketvirtokai baigia pradinę mokyklą, o aštuntokai – pagrindinės mokyklos pirmąjį etapą“,– teigia NŠA vadovė R. Krasauskienė.

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas gali būti vykdomas tiek mokykloje, tiek ir nuotoliniu būdu, sprendimą paliekant mokyklų vadovams. Jis atliekamas tik elektroniniu būdu. Mokiniai suskirstyti į srautus. Todėl jei testo atlikimo metu iškils techninių kliūčių, mokiniai galės būti perkeliami į vėlesnį srautą. Apie visus nesklandumus užduočių atlikimo metu pirmiausiai reikia informuoti mokytoją, kuris pagal patikrinimo vykdymo tvarką padės išspręsti problemas.

Rekomenduojama patikrinimo užduotis atlikti naudojantis kompiuteriu, kad mokiniai ekrane matytų didesnę užduoties, ypač teksto, dalį ir su pele paprasčiau atliktų reikalingus veiksmus. Tačiau, jeigu mokinys visus metus mokėsi su planšete, atliekant užduotis rūpesčių neturėtų kilti.

Gegužės 3 ir 4 dienomis, dviem srautais, ketvirtokai atliks skaitymo testą, o gegužės 5 ir 6 dienomis analogiškai bus vykdomas matematikos testas. Kiekvieno ketvirtokų testo atlikimui skiriamos 45 minutės.

Aštuntokų NMPP prasidės savaite vėliau – gegužės 10 dieną. Lietuvių kalbos skaitymo testas vyks gegužės 10 ir 11 dienomis, o matematikos testas bus vykdomas gegužės 13 ir 14 dienomis. Aštuntokų testų atlikimui skiriama 60 minučių.

Perėjimas nuo popierinio prie elektroninio mokinių pasiekimų vertinimo leis efektyviau naudoti surinktus duomenis, panaudojant juos ugdymo kokybei gerinti.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Virginija Batutienė

Atgal