DUK
+370 346 20 450
Pradžia

Švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinį ir (ar) priešmokyklinį ugdymą, darbo organizavimas vasaros laikotarpiu

Švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinį ir (ar) priešmokyklinį ugdymą, darbo organizavimas...

Vadovaujantis Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V1E-389 patvirtintu tvarkos aprašu „Dėl švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinį bei priešmokyklinį ugdymą, darbo organizavimo vasaros laikotarpiu tvarkos aprašo patvirtinimo“, Kaišiadorių rajono švietimo įstaigos, vykdančios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, suderinus su tėvais, vasaros laikotarpiui laikinai uždaromos.

 • Kaišiadorių r. Gudienos mokykla-darželis „Rugelis“ ir Stasiūnų skyrius – nuo 2023 m. liepos 3 d. iki 2023 m. liepos 31 d. Paliekama dirbti po vieną budinčią grupę ir priimami Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus 5 vaikai.
 • Kaišiadorių r. Rumšiškių lopšelis-darželis – nuo 2023 m. liepos 3 d. iki 2023 m. liepos 31 d. 2 vaikai tėvų prašymu nukreipiami į Kaišiadorių lopšelį-darželį „Žvaigždutė“.
 • Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykla-darželis „Vaikystės dvaras“ – nuo 2023 m. liepos 3 d. iki 2023 m. liepos 31 d.
 • Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ Žiežmarių skyrius „Varpelis“ – nuo 2023 m. rugpjūčio 1 d. iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.
 • Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ Pakertų skyrius „Aitvaras“ – nuo 2023 m. liepos 3 d. iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. Šiuo laikotarpiu tėvams, pageidaujantiems vesti vaikus į ugdymo įstaigą, sudarytos sąlygos vesti juos į tuo metu dirbančio skyriaus budinčias ikimokyklinio ugdymo grupes (2 budinčios grupės liepos mėnesį dirbs Žiežmarių skyriuje „Varpelis“, 4 grupės rugpjūčio mėnesį mokykloje-darželyje „Vaikystės dvaras“).
 • Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos Antakalnio ikimokyklinis skyrius– nuo 2023 m. liepos 3 d. iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.
 • Kaišiadorių lopšelis-darželis „Spindulys“ – nuo 2023 m. liepos 3 d. iki 2023 m. liepos 31 d. 17 vaikų nukreipta į Kaišiadorių lopšelį-darželį „Žvaigždutė“.
 • Kaišiadorių r. Kruonio pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio skyriaus ikimokyklinio ugdymo grupės – nuo 2023 m. liepos 3 d. iki 2023 m. liepos 31 d.
 • Kaišiadorių r. Pravieniškių lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ – nuo 2023 m. liepos 3 d. iki 2023 m. liepos 31 d. Paliekama dirbti viena budinti grupė.
 • Kaišiadorių r. Palomenės pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupė – nuo 2023 m. liepos 3 d. iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. Vienas vaikas tėvų prašymu priimamas į Kaišiadorių lopšelį-darželį „Žvaigždutė“.
 • Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinės mokyklos ikimokyklinis skyrius – nuo 2023 m. liepos 3 d. iki 2023 m. liepos 31 d. 2 vaikai tėvų prašymu nukreipti į Kaišiadorių lopšelį-darželį „Žvaigždutė“ ir 5 – į Kaišiadorių r. Gudienos mokyklą-darželį „Rugelis“.
 • Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos Dovainonių skyrius – nuo 2023 m. liepos 3 d. iki 2023 m. liepos 31 d.
 • Kaišiadorių lopšelis-darželis „Žvaigždutė“ – nuo 2023 m. liepos 3 d. iki 2023 m. liepos 31 d. Paliekamos dirbti trys budinčios grupės, priimti 17 Kaišiadorių lopšelio-darželio „Spindulys“, 2 Kaišiadorių r. Rumšiškių lopšelio-darželio, 2 Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio skyriaus ir 1 Kaišiadorių r. Palomenės pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės vaikai.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija

Atgal