DUK
8346 20450
Lt En Ru
Pradžia
lt
en ru

Ugdymo prieinamumo didinimas Kaišiadorių lopšelyje-darželyje „Spindulys“

Ugdymo prieinamumo didinimas Kaišiadorių lopšelyje-darželyje „Spindulys“

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Projekto įgyvendinimo metu pagerinta ugdymo kokybė, modernizuojant esamas vaikų ugdymo grupių erdves, ugdymo bei lavinimo priemones, skiriant didelį dėmesį kūrybiškumą, savarankiškumą, vaikų fizinę, emocinę bei socialinę raidą skatinančiai ugdymo(si) aplinkai. Lopšelio-darželio ,,Voveriukų“ ir ,,Boružėlių“ grupėse nuo 2018 m. lapkričio mėn. vyko modernizavimo darbai, įrengtos lauko edukacijų erdvės. Po atliktų darbų lopšelio-darželio erdvės tapo mobilios, šviesios, atsirado galimybė jas transformuoti pagal poreikį ir tikslus.

Projekto išlaidų suma – 344 767,69Eur, skirtas 312 152,63 Eur finansavimas.

Veiklų pradžia – 2018 m. kovo mėn. 

Veiklų pabaiga – 2021 m. rugsėjo mėn.

Projekto vykdytoja – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija.

Projekto partneris – Kaišiadorių lopšelis-darželis ,,Spindulys“.

Atgal