DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Informacija apie geležinkelio ruožo Kaišiadorys – Radviliškis inžinerinių tinklų (elektros tinklų), AT1 autotransformatorinės (Didžioji g., Kaišiadorių r. sav., Kaišiadorys) statybos projektą

Informacija apie geležinkelio ruožo Kaišiadorys – Radviliškis inžinerinių tinklų (elektros...

Projekto pavadinimas – Geležinkelio ruožo Kaišiadorys – Radviliškis inžinerinių tinklų (elektros tinklų), AT1 autotransformatorinės (Didžioji g., Kaišiadorių r. sav., Kaišiadorys) statybos projektas.

Žemės sklypo adresas: Didžioji g., Kaišiadorių r. sav., Kaišiadorys.

Žemės sklypo kadastrinis numeris 4918/8001:3.

Žemės sklypo tikslinė naudojimo paskirtis – kita.

Naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorija.

Statybos rūšis  – nauja statyba.

Statinio būsima kategorija  – nesudėtingasis statinys.

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį – inžineriniai tinklai.

Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį – 6. elektros tinklai − perdavimo, tiesioginių linijų elektros tinklai, transporto (troleibusų, tramvajų, geležinkelių riedmenų) kontaktiniai tinklai, kiti inžineriniai statiniai.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Elecnor Servicios Y Proyectos S. A. Lietuvos filialas, Švitrigailos g. 11 H, LT-03228 Vilnius, tel. +370 682 57 569, el. paštas vberucka@inabelec.lt, įgaliotas atstovas Vytautas Beručka.

UAB Energetikos projektavimo institutas, Jonavos g. 30, LT-44262 Kaunas, tel. 8 673 06797, el. paštas info@e-pi.lt, SPV Dr. Ričardas Padegimas, tel. +370 610 06 322, el. paštas ricardas.padegimas@e-pi.lt.

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): AB „LTG Infra“, Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius, tel. +370 652 69 3353, el. paštas info@LTGinfra.lt.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val. iki 2022-01-05  Kaišiadorių rajono savivaldybės interneto svetainėje https://kaisiadorys.lt/.

Pasiūlymų ir pastabų dėl projektinio pasiūlymo sprendinių teikimo tvarka: pasiūlymus projektuotojui dėl projekto galima pateikti raštu, siunčiant laišką nurodytu adresu Iki 2022-01-05  darbo dienomis 8:00–15:00 Elecnor Servicios Y Proyectos S. A. Lietuvos filialas, Švitrigailos g. 11 H, LT-03228 Vilnius, el. paštas vberucka@inabelec.lt; mob. +370 682 57 569.

Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti:

  • vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis (elektroninio pašto adresą ar telefono Nr.); 
  • pasiūlymo teikimo datą;
  • informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas;
  • objekto kuriam teikiamas pasiūlymas, pavadinimą.

Pasiūlymus teikti iki 2022-01-05.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas). Atsižvelgus į paskelbtą karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje, projektinių pasiūlymų viešas svarstymas vyks 2022-01-05 15:00 tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu.

Pagal STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“  681, ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (toliau – TGĮ), gali būti organizuojami vieši susirinkimai elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (toliau – transliacija) būdu (toliau – nuotoliniu būdu) šiame skyriuje nustatyta tvarka, vietoje viešo susirinkimo vietos (adreso) pateikiant transliacijos nuorodą https://meet.google.com/nme-myao-nqv?authuser=0.

Prisijungus prašau parašyti vardą, pavardę elektroninio pašto adresą ar telefono nr., kad būtų galima Jus įtraukti kaip dalyvį.

Detali prisijungimo instrukcija https://support.google.com/meet/answer/9303069?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en.

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

Atgal