DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Kitos paskirties inžinerinio statinio – plovyklos nuotekų valyklos (naftos skirtuvas) Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Maisiejūnų k., Marių g. 6, statybos projektas

Kitos paskirties inžinerinio statinio – plovyklos nuotekų valyklos (naftos skirtuvas) Kaišiadorių...

Kitos paskirties inžinerinio statinio – plovyklos nuotekų valyklos (naftos skirtuvas) Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Maisiejūnų k., Marių g. 6, statybos projektas

Statytojas AB „Ignitis gamyba“

Projektinius pasiūlymus rengia UAB „Ekologiniai projektai”

Projekto pavadinimas Kitos paskirties inžinerinio statinio – plovyklos nuotekų valyklos (naftos skirtuvas) Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Maisiejūnų k., Marių g. 6, statybos projektas

Žemės sklypo rodikliai Adresas:  Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Maisiejūnų k., Marių g. 6. Žemės sklypo kadastro Nr. 4928/0007:77

Statybos rūšis Nauja statyba

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis Kiti inžineriniai statiniai

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris Projektų vadovas Kęstutis Kabakas, atest. Nr. 13905, el. p. ekologiniaiprojektai@gmail.com, tel. nr. +370 683 77 067

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas: Draugystės g. 19-354, Kaunas; Kaišiadorių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.kaisiadorys.lt

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešojo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2022-01-28 9.00 val. Tel. Nr. +3706 5924680, el. p. ekologiniaiprojektai@gmail.com 

Raštu adresu:  Draugystės g. 19-354, Kaunas

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų visuomenė gali teikti raštu nurodytu adresu ar elektroniniu paštu iki viešojo susirinkimo.

Pasiūlyme nurodyti: vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, telefoną, el. paštą, pasiūlymo teikimo datą, informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešasis susirinkimas vyks nuotoliniu būdų 2022 m. sausio 31 d. 15.20 val.

Viešasis susirinkimas vyks nuotoliniu būdu; prisijungimo nuoroda - https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDUxNWNlNmUtNzE1OC00MTMzLWIwNGQtNWRmN2M4NDM0YWU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e339873c-add7-4648-b4f0-0967f70ec9b2%22%2c%22Oid%22%3a%22a2884dd7-597e-48a4-836b-f79fb6659ce7%22%7d

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

Atgal