DUK
+370 346 20 450
Pradžia

Kviečiame gyventojus teikti projektų idėjų pasiūlymus, skirtus gyvenamajai aplinkai gerinti

Kviečiame gyventojus teikti projektų idėjų pasiūlymus, skirtus gyvenamajai aplinkai gerinti

Nuo 2022 m. vasario 1 d. iki vasario 28 d. kviečiame teikti projektų idėjas. Idėjos teikiamos užpildant dvi formas: Pasiūlymo formą ir Pritarimo formą. Projektai 100 proc. finansuojami Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. 

Kiekvienas gyventojas gali teikti po tris atskirus projektus pagal šias kategorijas: 

1.     Kaišiadorių miesto seniūnijoje įgyvendinamo mažos apimties projekto, kurio bendra įgyvendinimo vertė neviršija 20 tūkst. eurų;  

2.     Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje, išskyrus Kaišiadorių miesto seniūnijos teritoriją, įgyvendinamo mažos apimties projekto, kurio bendra įgyvendinimo vertė neviršija 20 tūkst. eurų; 

3.     Kaišiadorių savivaldybės teritorijoje įgyvendinamo didelės apimties projekto, kurio bendra įgyvendinimo vertė neviršija 100 tūkst. eurų. 

Užpildytos formos gali būti pateikiamos trimis būdais:  

1)     atvykus į Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos patalpas, adresu: Kaišiadorys, Katedros g. 4, Interesantų aptarnavimo kabinete Nr. 119 Savivaldybės darbo laiku – pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8:00 iki 17:00 val., penktadieniais nuo 8:00 iki 15:45 val.  

2)     siunčiant paštu ar per pašto kurjerį adresu: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai, Katedros g. 4, LT-56121 Kaišiadorys, ant voko nurodant „Dalyvaujamojo biudžeto konkursui“.  

3)      el. paštu, pateikiant kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytas projektinės idėjos pasiūlymą, o pridedamus dokumentus suformuojant į bylą PDF formatu, elektroninio pašto adresu dokumentai@kaisiadorys.lt, nurodant laiško temą „Dalyvaujamojo  biudžeto konkursui“.   

Būtinieji reikalavimai projekto idėjos pasiūlymui 

Pareiškėjas ir visi projekto idėjai pritariantys gyventojai turi būti ne jaunesni nei 16 metų fiziniai asmenys, gyvenamąją vietą deklaravę Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje.  

Projektas turi būti nekomercinės paskirties gyvenamosios aplinkos ir (arba) viešosios infrastruktūros įrengimui arba gerinimui. Projektas turi būti įgyvendinamas Kaišiadorių rajone, Savivaldybės nuosavybės, panaudos ar patikėjimo teise valdomoje arba valstybinėje žemėje, kuri skirta bendram, viešam naudojimui. 

Projekto idėjos pasiūlymas laikomas pateiktu laiku, jei elektroniniu būdu siunčiant ir ant voko nurodyta pašto antspaudo data ar paraiškos įteikimo pasiuntiniui data yra ne vėlesnė nei paskutinė projekto idėjos pasiūlymo pateikimo diena, nurodyta kvietime (vasario 28 d.). 

Projekto teikimo ir administracinės atitikties klausimais gyventojus konsultuoja Kaišiadorių rajono savivaldybės vyriausioji specialistė Justina Jakštaitė, tel. +370 600 53418, el. p. justina.jakstaite@kaisiadorys.lt

Su Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. V17E-289 patvirtinu Tvarkos aprašu galite susipažinti čia – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d371441063ec11eca9ac839120d251c4.  

 
Atgal