DUK
8346 20450
Lt En Ru
Pradžia
lt
en ru

Projektai

Apie projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).

Kaišiadorių rajono savivaldybės mokyklos dalyvauja 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto trukmė – 28 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2019 m. liepos 22 d.)

Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:

  • Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas. Perkami mokymo priemonių ir įrangos komplektai mokykloms, kurios vykdo 1–4 kl. ir 5–8 kl. bendrojo ugdymo programas. Mokykloms pagal jų klasių komplektų skaičių yra suformuoti trijų dydžių mokymo priemonių ir įrangos komplektai.
  • Gamtos ir technologinių dalykų mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.

Parengta metodinė medžiaga mokytojams, t. y. lakoniški pamokų aprašymai ir trumpi filmukai, kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti pamokose.

http://www.vedlys.smm.lt/medziaga_mokytojams.html#5-8 (jungiamasi be slaptažodžio).

Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.  

Kaišiadorių r. mokyklų, dalyvavusių projekte, sąrašas:

  1. Kaišiadorių r. Gudienos mokykla-darželis „Rugelis“;
  2. Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykla-darželis „Vaikystės dvaras“;
  3. Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija;
  4. Kaišiadorių r. Palomenės pagrindinė mokykla;
  5. Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinė mokykla;
  6. Kaišiadorių r. Kruonio gimnazija;
  7. Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija;
  8. Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazija.

Projekte taip pat dalyvavo Kaišiadorių r. Stasiūnų mokykla-darželis „Nykštukas“ ir Kaišiadorių r. Pravieniškių Stasio Tijūnaičio pagrindinė mokykla (kol tapo skyriais).

Koordinatorius, atsakingas už projekto įgyvendinimą Kaišiadorių rajono savivaldybėje –

Virginija Batutienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, el. p. virginija.batutiene@kaisiadorys.lt tel. 8 655 72556, (8 37) 332749

Atgal