DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Saugomos teritorijos ir objektai

Valstybės ir savivaldybės saugomos teritorijos

Priklausomybė saugomai teritorijai

 Kiekis 

Plotas savivaldybėje,ha

Visas plotas,ha

 

Draustiniai

34

9186,83

16511,94

   

Hidrografiniai

4

209,85

1554,93

         

Didžiųjų Nemuno kilpų hidrografinis draustinis

Nemuno kilpų regioninis parkas

 

0,67

1345,75

         

Karčiupio hidrografinis draustinis

Kauno marių regioninis parkas

 

80,46

80,46

         

Pravienos hidrografinis draustinis

Kauno marių regioninis parkas

 

72,47

72,47

         

Uolės hidrografinis draustinis

Kauno marių regioninis parkas

 

56,25

56,25

   

Pedologiniai

1

119,99

119,99

         

Gabriliavos pedologinis draustinis

   

119,99

119,99

   

Botaniniai

7

657,59

658,12

         

Lapainios botaninis draustinis

   

221,25

221,25

         

Laukagalio botaninis draustinis

   

84,87

84,87

         

Midegos botaninis draustinis

   

44,92

44,92

         

Paparčių botaninis draustinis

   

75,79

75,79

         

Pūstakiemio botaninis draustinis

   

0,55

0,56

         

Šešuvos botaninis draustinis

   

212,20

212,72

         

Šventininkų botaninis draustinis

   

18,00

18,00

   

Zoologiniai

7

801,02

1172,07

     

Teriologiniai

2

468,44

468,44

         

Rumšiškių teriologinis draustinis

   

277,61

277,61

         

Strošiūnų teriologinis draustinis

   

190,83

190,83

     

Ornitologiniai

3

116,68

486,19

         

Beičiūnų ornitologinis draustinis

   

44,85

44,85

         

Dabintos ornitologinis draustinis

   

71,35

71,35

         

Ilgio ornitologinis draustinis

   

0,49

369,99

     

Herpetologiniai

1

0,33

0,33

         

Žąslių herpetologinis draustinis

   

0,33

0,33

     

Entomologiniai

1

215,57

217,12

         

Šnipelių zoologinis draustinis

   

215,57

217,12

   

Botaniniai - zoologiniai

4

2576,44

2582,85

         

Būdos botaninis - zoologinis draustinis

   

791,28

791,28

         

Dabintos botaninis-zoologinis draustinis

Kauno marių regioninis parkas

 

418,65

418,65

         

Gastilionių botaninis-zoologinis draustinis

Kauno marių regioninis parkas

 

237,92

237,92

         

Kaukinės botaninis - zoologinis draustinis

   

1128,59

1135,00

   

Telmologiniai

1

346,09

346,46

         

Palaraisčio telmologinis draustinis

   

346,09

346,46

   

Archeologiniai

3

53,43

365,08

         

Kapitoniškių iškyšulio archeologinis draustinis

Kauno marių regioninis parkas

 

10,82

10,82

         

Pelekonių archeologinis draustinis

Nemuno kilpų regioninis parkas

 

2,34

313,98

         

Surgantiškės archeologinis draustinis

Kauno marių regioninis parkas

 

40,27

40,27

   

Etnokultūriniai

1

64,26

64,26

         

Kapitoniškių etnokultūrinis draustinis

Kauno marių regioninis parkas

 

64,26

64,26

   

Kraštovaizdžio

6

4358,15

9648,17

         

Budelių kraštovaizdžio draustinis

   

199,00

415,39

         

Kauno marių kraštovaizdžio draustinis

Kauno marių regioninis parkas

 

948,12

3280,42

         

Lomenos kraštovaizdžio draustinis

   

272,41

540,13

         

Mergiškių kraštovaizdžio draustinis

Aukštadvario regioninis parkas

 

85,51

2138,10

         

Strėvos kraštovaizdžio draustinis

Kauno marių regioninis parkas

 

125,23

125,23

         

Strošiūnų kraštovaizdžio draustinis

   

2727,89

3148,91

 

Gamtos paveldo objektai

24

5,36

5,36

   

Geologiniai

9

4,19

4,19

       

Rieduliai

5

0,00

0,00

         

Butkiškių akmuo

   

0,00

0,00

         

Kovaičių akmenys (2)

   

0,00

0,00

         

Nemaitonių akmuo

   

0,00

0,00

         

Ringailių akmuo Juozytis

   

0,00

0,00

         

Totoriškių akmuo

   

0,00

0,00

       

Atodangos

4

4,19

4,19

         

Dovainonių atodanga

Kauno marių regioninis parkas

 

2,38

2,38

         

Gastilionių atodanga

Kauno marių regioninis parkas

 

1,08

1,08

         

Lašinių konglomeratų atodanga

Kauno marių regioninis parkas

 

0,11

0,11

         

Strėvos atodanga

Kauno marių regioninis parkas

 

0,61

0,61

   

Hidrogeologiniai

1

0,00

0,00

       

Šaltiniai, versmės

1

0,00

0,00

         

Darsūniškio mineralinis šaltinis

   

0,00

0,00

   

Hidrografiniai

1

1,18

1,18

       

Ežerai

1

1,18

1,18

         

Kaukinės ežeras (Žiedelis)

   

1,18

1,18

   

Botaniniai

13

0,00

0,00

     

Medžiai, krūmai

13

0,00

0,00

       

Ąžuolai

4

0,00

0,00

         

Gastilionių ąžuolas

Kauno marių regioninis parkas

 

0,00

0,00

         

Karčiupio miško ąžuolas

   

0,00

0,00

         

Rumšiškių miško ąžuolas

Kauno marių regioninis parkas

 

0,00

0,00

         

Svirplionių ąžuolas

   

0,00

0,00

       

Pušys

5

0,00

0,00

         

Borų miško pušis

   

0,00

0,00

         

Rumšiškių miško pušis

Kauno marių regioninis parkas

 

0,00

0,00

         

Varkališkių miško I pušis

   

0,00

0,00

         

Varkališkių miško II pušis

   

0,00

0,00

         

Varkališkių miško III pušis

   

0,00

0,00

       

Liepos

2

0,00

0,00

         

Grigaliūno liepa

   

0,00

0,00

         

J. Lesotos liepa

   

0,00

0,00

       

Guobos

1

0,00

0,00

         

Žaslių guoba

   

0,00

0,00

       

Klevai

1

0,00

0,00

         

J. Lesotos klevas

   

0,00

0,00

 

Regioniniai parkai

3

3913,73

52287,19

         

Aukštadvario regioninis parkas

   

85,51

17032,43

         

Kauno marių regioninis parkas

   

3825,21

9886,48

         

Nemuno kilpų regioninis parkas

   

3,01

25368,28

 

Biosferos poligonai

1

5170,68

5174,17

         

Būdos-Pravieniškių miškų biosferos poligonas

   

5170,68

5174,17

 

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos

8

6915,32

15983,85

         

Būdos ir Pravieniškių miškai

   

1003,47

1003,99

         

Kaukinės miškas

   

1128,59

1135,00

         

Kauno marios

   

3523,79

9019,77

         

Lapainios slėnis

   

221,25

221,25

         

Nemuno kilpos

   

0,67

1345,75

         

Neries upė

   

177,98

2398,52

         

Strėvininkų miškas

   

194,22

194,22

         

Vaiguvos miškas

   

665,34

665,34

 

Paukščių apsaugai svarbios teritorijos

2

8397,29

13467,64

         

Būdos-Pravieniškių miškai

   

5170,68

5174,17

         

Kauno marios

   

3226,60

8293,47

   

Iš viso

72

-

-

Lentelėje bendras saugomų teritorijų plotas nenurodomas (automatiškai neskaičiuojamas), nes kai kurioms saugomoms teritorijoms (rezervatams, draustiniams, atkuriamiesiems sklypams, nacionaliniams ir regioniniams parkams, biosferos poligonams, biosferos rezervatams) arba jų dalims yra suteiktas Europos ekologinio tinklo „Natura 2000" statusas (paukščių ir/ar buveinių apsaugai svarbios teritorijos), t. y. šios teritorijos „persidengia". Be to, kartais „persidengia" ir draustiniai su biosferos poligonais, paukščių apsaugai svarbios teritorijos - su buveinių apsaugai svarbiomis teritorijomis

Atgal