DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Specialieji planai

Kaišiadorių miesto ir Stasiūnų gyvenvietės šilumos ūkio specialusis planas

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti, Kadastrinis Nr. 4955/0001:508 Vladikiškių k. 

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti, Kadastrinis Nr. 4950/0003:0210 Baniškių k. 

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti, Kadastrinis Nr. 4912/0002:0307 Gudienos k.v. 

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti, Kadastrinis Nr. 4901/0003:0064 Antakalnio k.v. 

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti, Kadastrinis Nr. 4935/0001:0165 Mikalaučiškių k.v. 

Pajautiskiu paukstyno SAZ ribu nustatymo specialusis planas

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialusis planas

Žiežmarių dviejų lygių sankryžos kelyje A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda techninis projektas

Kelio Jonava-Žasliai-Kalniniai Mijaugonys paėmimo visuomenės poreikiams projektas

Vėjo jėgainių išdėstymo Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje specialusis planas

Kadastrinis Nr. 4935/0001:148 Žaslių sen., Litviniškių k..  

Kadastrinis Nr. 4908/0005:106 Rumšiškių sen., Bartkūnų k..  

Kadastrinis Nr. 4928/0008:371 Kruonio sen., Pavuolio k.. 

Kadastrinis Nr. 4970/0007:124 Žaslių sen., Pajautiškių k.. 

KadastrinisNr. 4942/0001:35 Paparčių sen. Pakalniškių k..

Kadastrinis Nr. 4912/0002:820 Kaišiadorių apyl. sen. Vilkiškių k.. 

KadastrinisNr. 4955/0009:6 Žiežmarių apyl. sen., Kertauninkų k..

Kadastrinis Nr. 4950/0003:377 Rumšiškių sen. Vosyliškių k..

Kadastrinis Nr. 4955/0007:104 Žiežmarių apyl. sen., Kriaučiškių k.. 

KadastrinisNr. 4912/0005:197 Kaišiadorių apyl. sen., Gudienos k..

Kadastrinis Nr. 4908/0004:299 Rumšiškių. sen., Dovainonių k.. 

KadastrinisNr. 4938/0005:335 Žiežmarių apyl. sen., Turloviškių k..

Kadastrinis Nr. 4955/0001:130 Žiežmarių apyl. sen., Vladikiškių k..

Kadastrinis Nr. 4950/0002:467 Pravieniškių. sen., Pravieniškių I k..

Kadastrinis Nr. 4950/0005:517 Rumšiškių. sen., Rumšiškių mstl.. 

Kadastrinis Nr. 4905/0001:87 Kruonio. sen., Lapainios k.. 

Kadastrinis Nr. 4955/0001:500 Žiežmarių apyl. sen., Vladikiškių k.. 

Kadastrinis Nr. 4955/0002:75 Žiežmarių apyl. sen., Avilių k.. 

Kadastrinis Nr. 4920/0006:40 Kruonio sen. Navapolio k.. 

Kadastrinis Nr. 4920/0002:205 Kruonio sen. Būtkiemio k.. 

Kadastrinis Nr.4962/0004:49, Nemaitonių sen., Nemaitonių k..  

 ---

Rengiamas žemės sklypo (kadastr. Nr. 4908/0003:429), esančio  Užtakų k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav. formavimo ir pertvarkymo projektas.

Planavimo tikslas. Žemės sklypo padalijimas į du žemės sklypus.
Planavimo organizatorius: Stanislovas Stankevičius

Projekto rengėjas -UAB „Georaimonda", Griunvaldo g. 8-9, Kaunas, telef.8-37-222696, 868215149.

Išsamiau sužinoti apie  rengiamą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus  dėl sprendinių galite UAB „Georaimonda" patalpose (Griunvaldo g. 8-9, Kaunas, telef. 868215149) nuo 2009-10-05 d.  10 darbo dienų iki viešo projekto svarstymo. Viešas projekto svarstymas su visuomene įvyks 2009-10-19 d. 10 val. UAB „Georaimonda" patalpose.  

---

Rengiamas žemės sklypo (kadastr. Nr. 4908/0003:430), esančio  Užtakų k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav. formavimo ir pertvarkymo projektas.

Planavimo tikslas. Žemės sklypo padalijimas į tris žemės sklypus.
Planavimo organizatorius: Stanislovas Stankevičius

Projekto rengėjas -UAB „Georaimonda", Griunvaldo g. 8-9, Kaunas, telef.8-37-222696, 868215149.

Išsamiau sužinoti apie  rengiamą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus  dėl sprendinių galite UAB „Georaimonda" patalpose (Griunvaldo g. 8-9, Kaunas, telef. 868215149) nuo 2009-10-05 d.  10 darbo dienų iki viešo projekto svarstymo. Viešas projekto svarstymas su visuomene įvyks 2009-10-19 d. 11.00 val. UAB „Georaimonda" patalpose.

---

Kaišiadorių miesto specialusis automobilių aikštelių išdėstymo planas 

---

Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schema  

---

Informuojame apie Kaišiadorių raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.V1-470 2009-06-25 patvirtintą gyvenamųjų namų išdėstymo specialųjį planą. Planuojamos teritorijos adresas- Kaišiadorių r.sav., Rumšiškių k.v., Karčiupio k. žemės sklypų kad. Nr. 4950/0007:179 ir 4950/0007:183.

Planavimo organizatorius: Kaišiadorių r. savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys.

Planavimo finansuotojai: Irena Geležeckienė ir Dainius Mikelionis, Kapsų g.16-1, Kaunas.

Plano rengėjas: Mariaus Torrau I.Į., V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, tel.: 8687 14585, el.p. marius@torrau.eu , internete www.torrau.eu.

Planavimo tikslas: gyvenamosios paskirties pastatų statybos teritorijos išdėstymo specialusis planas, numatant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties galimybę bei susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų plėtrą.

---

PRANEŠIMAS

                    Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija informuoja, kad vadovaujantis Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. V17-259, parengtas Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialusis planas.

                      Specialiojo planavimo tikslai:

1. Išnagrinėti esamus vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo būdus Kaišiadorių rajone;

2. Numatyti perspektyvinę vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemą Kaišiadorių rajone;

3. Numatyti teritorijų gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančias priemones;

4. Plėtoti inžinerinę, susisiekimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą infrastruktūrą;

5. Nustatyti teritorijas, kurioms privaloma rengti detaliuosius planus, nustatyti šių teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos prioritetus ir veiklos juose apribojimus;

6. Numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir paveldo objektų išsaugojimą;

7. Rezervuoti teritorijas komunikacijų trasų ir kitų visuomenės poreikiams reikalingų objektų statybai;

Planavimo terminai: pradžia 2008 m., pabaiga 2009 m. IV-as ketvirtis.

Planavimo organizatorius: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys , tel. (8 346) 20 475, faksas (8 346) 51 244 , el. paštas: lina @ kaisiadorys.lt

Plano rengėjas: A. Stalaučinskienės projektavimo studija, Girelės g. 14, LT-56133 Kaišiadorys, tel.  (8  346) 51 243, faks. (8 346) 51 243. el. paštas:  vidstal@yahoo.com

          Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2009 m. kovo 24 d. iki 2009 m. balandžio 24 d. savivaldybės didžiojoje salėje, Bažnyčios g. 4, Kaišiadoryse arba Savivaldybės interneto svetainėje www.kaisiadorys.lt. Tel. (8 346) 20475.

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2009 m. kovo 24 d. iki 2009 m. balandžio 24 d. Bažnyčios g. 4, Kaišiadoryse. Ir viešas visuomenės susirinkimas vyks 2009 m. balandžio 24 d. 17 val. savivaldybės didžiojoje salėje Bažnyčios g. 4, Kaišiadoryse.

Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento prašom teikti raštu planavimo organizatoriui nurodytu adresu.

                      Pasiūlymai dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento priimami ir informacija apie planavimo procesą teikiama:

1. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijoje, Bažnyčios g. 4, 320 kab. Kaišiadorys , tel. (8 346) 20 475, faksas (8 346) 51 244, L.Dorošukaitė, el. paštas: lina @ kaisiadorys.lt

2. A. Stalaučinskienės projektavimo studija, Girelės g. 14, LT-56133 Kaišiadorys, tel. (8  346) 51 243, faks. (8 346) 51 243. el. paštas:  vidstal@yahoo.com

3. Savivaldybės interneto svetainėje www.kaisiadorys.lt.

Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotėkų tvarkymo infastruktūros specialusis planas

 Kaišiadorių sen., Kruonio sen., Nemaitonių sen., Palomenės sen., Paparčių sen., Pravieniškių sen., Rumšiškių sen., Žaslių sen., Žiežmarių sen..

---

PRANEŠIMAS

 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija informuoja, kad vadovaujantis Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. V17-369, parengtas Kaišiadorių miesto automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymo specialusis planas.

                      Bendrojo planavimo tikslai:

1. Išnagrinėjus esamą padėtį, suplanuoti automobilių stovėjimo aikštelių sistemą Kaišiadorių mieste.

2. Tobulinti istoriškai susiklosčiusią Kaišiadorių miesto teritorijos urbanistinę struktūrą bei tūrinę kompoziciją;

3. Numatyti teritorijų gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančias priemones, formuoti bendro naudojimo želdinių sistemą;

4. Plėtoti inžinerinę, susisiekimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą infrastruktūrą;

5. Nustatyti teritorijas, kurioms privaloma rengti detaliuosius planus, nustatyti šių teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos prioritetus ir veiklos juose apribojimus;

6. Numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir paveldo objektų išsaugojimą;

Planavimo terminai: pradžia 2008 m., pabaiga 2009 m. IV-as ketvirtis.

Planavimo organizatorius: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys , tel. (8 346) 20 475, faksas (8 346) 51 244 , el. paštas: lina @ kaisiadorys.lt

Plano rengėjas: A. Stalaučinskienės projektavimo studija, Girelės g. 14, LT-56133 Kaišiadorys, tel.  (8  346) 51 243, faks. (8 346) 51 243. el. paštas: vidstal@yahoo.com

          Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2009 m. kovo 24 d. iki 2009 m. balandžio 24 d. savivaldybės didžiojoje salėje, Bažnyčios g. 4, Kaišiadoryse arba Savivaldybės interneto svetainėje www.kaisiadorys.lt. Tel. (8 346) 20475.

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2009 m. kovo 24 d. iki 2009 m. balandžio 24 d. Bažnyčios g. 4, Kaišiadoryse. Ir viešas visuomenės susirinkimas vyks 2009 m. balandžio 24 d. 17 val. savivaldybės didžiojoje salėje Bažnyčios g. 4, Kaišiadoryse.

Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento prašom teikti raštu planavimo organizatoriui nurodytu adresu.

                      Pasiūlymai dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento priimami ir informacija apie planavimo procesą teikiama:

1. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijoje, Bažnyčios g. 4, 320 kab. Kaišiadorys , tel. (8 346) 20 475, faksas (8 346) 51 244, L.Dorošukaitė, el. paštas: lina @ kaisiadorys.lt

2. A. Stalaučinskienės projektavimo studija, Girelės g. 14, LT-56133 Kaišiadorys, tel. (8  346) 51 243, faks. (8 346) 51 243. el. paštas: vidstal@yahoo.com

3. Savivaldybės interneto svetainėje www.kaisiadorys.lt.

---

Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos schema  

---

Kadastrinis Nr. 4928/0010:298 Kruonio sen. Saulučių k.. 

Kadastrinis Nr.4950/0003:188, Rumšiškių sen., Vosyliškių k..

 Kadastrinis Nr. 4940/0003:10 Palomenės sen., Smilgių k.. 

Kadastrinis Nr.4908/0005:99, Rumšiškių sen., Bartkūnų k..

Kadastrinis Nr.4965/0004:107, Kruonio sen., Vilūnų k..

Kadastrinis Nr.4970/0007:58, Žaslių sen., Pajautiškių k.

Kadastrinis Nr.4930/0001:424, Žiežmarių apylinkė, Kudonių k.

Kadastrinis Nr.4955/0008:178, Žiežmarių apyl. sen., Pažardžio k.

Kadastrinis Nr.4965/0002:132, Kruonio sen., Kriaučiškių k.

Kadastrinis Nr.4930/0001:322, Žiežmarių apyl., Kudonių k.

Kadastrinis Nr.4930/0001:321, Žiežmarių apyl., Kudonių k.

Kadastrinis Nr.4983/0005:9, Žiežmarių apyl., Žalvarnių k.

Kadastrinis Nr.49708/0006:414, Žaslių sen., Rasavos k.

Kadastrinis Nr.4970/0002:336, Žaslių sen., Rasavos k.

Kadastrinis Nr.4970/0002:337, Žaslių sen., Rasavos k.

Kadastrinis Nr.4950/0003:16, Rumšiškių sen., Baniškių k.

Kadastrinis Nr.4950/0003:214, Rumšiškių sen., Užtakų k.

Kadastrinis Nr.4970/0008:155, Žaslių sen., Talpūnų k.

Kadastrinis Nr.4905/0003:323, Kruonio sen., darsūniškio k.

Kadastrinis Nr.4970/0005:173, Žaslių sen., Liauriškių k.

Kadastrinis Nr.4950/0007:189, Rumšiškių sen., Karčiupio k.

Kadastrinis Nr.4950/0007:179, Rumšiškių sen., Karčiupio k.

Kadastrinis Nr.4908/0005:35, Rumšiškių sen., Bartkūnų k.

Kadastrinis Nr.4928/0008:364, Kruonio sen., Pavuolio k.

Kadastrinis Nr.4970/0002:143, Žaslių sen., Žaslių k.

Kadastrinis Nr.4955/0001:623, Žiežmarių apyl. sen., Vladikiškių k.

Kadastrinis Nr.4965/0003:192, Kruonio sen., Jugalinos vs.

Kadastrinis Nr.4928/0009:236, Kruonio sen., Mankuviškių II k.

Kadastrinis Nr.4950/0002:458, Rumšiškių sen., Užtakų k.

Kadastrinis Nr.4955/0007:88, Žiežmarių apyl., Kriaučiškių k.

Kadastrinis Nr.4968/0002:102, Palomenės sen., Zūbiškių k.

Kadastrinis Nr.4920/0002:228, Kruonio sen., Kalvių k.

Kadastrinis Nr.4908/0004:599, Rumšiškių sen., Dovainonių k.

Kadastrinis Nr.4905/0003:324, Kruonio sen. Darsūniškio k.

Kadastrinis Nr.4970/0008:197, Žaslių sen., Talpūnų k.

Kadastrinis Nr.4912/0005:276, Kaišiadorių apyl. sen., Gudienos k.

Kadastrinis Nr.4912/0005:210, Kaišiadorių apyl. sen., Gudienos k.

Kadastrinis Nr.4960/0001:159, Palomenės sen., Tauckūnų k.

Kadastrinis Nr.4908/0004:597, Rumšiškių sen., Dovainonių k. 

Kadastrinis Nr.4955/0001:809, Žiežmarių apylinkės sen., Vladikiškių k.  

---

Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypo, kadastrinis Nr. 4970/0002:331, esančio Guronių k., Žaslių sen., Kaišiadorių r. sav.,  kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas. Su parengtu projektu galima susipažinti plano rengėjo UAB „Geosoma" patalpose Gedimino g. 82-1, Kaišiadorys iki š. m. rugsėjo 14 d.

Paskelbimo data 2008-09-01 

---

Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypo, kadastrinis Nr. 4905/4:199, esančio Sekionių k., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav.,  kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas. Su parengtu projektu galima susipažinti plano rengėjo UAB „Geosoma" patalpose Gedimino g. 82-1, Kaišiadorys iki š. m. rugsėjo 14 d.

Paskelbimo data 2008-09-01 

---

Krašto kelio Nr. 143 Jonava-Žasliai-Kalniniai-Mijaugonys ruožo nuo 42,70 iki 45,50 km rekonstravimo specialusis planas

---

Informuojame apie baigiamą bendra tvarka rengti sklypo kad.Nr.4908/0005:45 Salomiškio k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r.sav. specialųjį planą. Planavimo tikslas - specialusis planas, gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių teritorijų išdėstymas bei infrastruktūros plėtra. Planavimo organizatorius - Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, tel.(8-346)20450. Viešas svarstymas su visuomene įvyks šių metų lapkričio 30 d. 16 val. adresu Gedimino g. 2, Dovainonių kultūros salėje. Specialusis planas bus viešai eksponuojamas Rumšiškių sen. patalpose (J.Asaičio g.1, Rumšiškės) 10 darbo dienų iki susirinkimo. Motyvuotus pasiūlymus ar pastabas teikti iki susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba  rengėjui D.Šarakauskui, info@dsarchitektai.lt, tel. (8-37) 321 886.

---

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius 2007 m. gegužes 29 dienos įsakymu Nr.VI-501 patvirtino Žiezmarių skirtingų lygių sankryžos kelyje A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda, ties 61,77 km, Kaišiadoriu rajone, specialųjį planą.

 ---

Informacija apie pradedamą rengti specialųjį planą Kaišiadorių rajone.

    Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617), Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 1996, Nr. 90-2099; 2004, Nr. 112-4189), Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka įvykdyta planavimo paslaugų pirkimo procedūra, Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos informuoja, kad Kaišiadorių rajone pradėtas rengti krašto kelio Nr. 143 Jonava-Žasliai-Kalniniai Mijaugonys ruožo nuo 42,70 iki 45,50 km rekonstravimo specialusis planas.

Specialiojo planavimo darbų pradžia - 2006 m. IV ketvirtis.

Specialiojo planavimo darbų pabaiga - 2007 m. III ketvirtis.

Planavimo tikslas - parengti pirminius techninius sprendinius, nustatyti visuomenės poreikiams reikalingos žemės plotą, suformuoti ir rezervuoti kelio juostos ribas, nustatant ar pakeičiant planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.

Planavimo organizatorius - Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Perspektyvinio planavimo skyrius (J. Basanavičiaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius, teirautis: skyriaus vedėjo pavaduotojo Audriaus Tamolio, tel. 8-5 232 96 68, arba inžinierės Ainos Jonuškytės, tel. 8-5 232 96 88, faks. 8-5 232 96 09, elektroninis paštas  aina.jonuskyte@lra.lt).

Projekto rengėjas - UAB „Kelprojektas" Kelių skyrius (I. Kanto g. 25, LT-44002 Kaunas, projekto vadovas S. Pieteris, tel. 8-37 20 56 78, faksas 8-37 20 52 27, elektroninis paštass.pieteris@kelprojektas.lt).

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki viešo susirinkimo, kuris bus organizuojamas parengus specialųjį planą bei praėjus nustatytam susipažinimo su juo laikotarpiui, taip pat viešo susirinkimo metu.

Apie specialiojo plano sprendinių aptarimo, viešosios ekspozicijos bei susirinkimo vietą bei laiką bus informuojama papildomai.

  ---

    Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (J. Basanavičiaus g. 36/2,       LT-03109 Vilnius, tel. (8 5) 232 96 88, faksas (8 5) 232 96 09, adresas internete: http://www.lra.lt/, įgaliotas UAB „Kelprojektas" (adresas internete: http://www.kelprojektas.lt) parengė krašto kelio Nr.143 Jonava-Žasliai-Kalniniai-Mijaugonys ruožo nuo 42,7 km iki 45,5 km rekonstravimo specialiojo plano sprendinius. Objektas yra Kauno apskrityje, Kaišiadorių rajono savivaldybės Žaslių seniūnijos ribose.

Susipažinti su parengtais specialiojo plano sprendiniais galima nuo 2007-06-11 iki 2007-08-13 projektą rengiančioje organizacijoje UAB „Kelprojektas" Kelių skyriuje (I. Kanto g. 25, LT-44002 Kaunas, tel. (8 37) 20 56 78, faksas (8 37) 20 52 27, violeru@takas.lt) ,   ir Lietuvos automobilių kelių direkcijoje prie Susisiekimo ministerijos (J. Basanavičiaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius, tel. (8 5) 232 96 88, faksas (8 5) 232 96 09, el. paštas:  aina.jonuskyte@lra.lt ).

Vieša specialiojo plano sprendinių ekspozicija vyks nuo 2007-06-11 iki 2007-08-13 Kaišiadorių rajono savivaldybės (Bažnyčios g. 4, LT-56121 Kaišiadorys) ir Kaišiadorių rajono Žaslių seniūnijos (Vilniaus g. 3, LT-56411 Žasliai) patalpose.

Pastabas ir pasiūlymus raštu dėl specialiojo plano sprendinių Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos ir UAB „Kelprojektas" Kelių skyriui galima teikti iki viešojo susirinkimo ir jo metu.

Parengti specialiojo plano sprendiniai bus pristatyti viešame susirinkime, kuris įvyks 2007 m. rugpjūčio 16 d. 1000 val. Žaslių seniūnijoje.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto specialiojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui (L. Sapiegos g. 10, LT-44501 Kaunas).

Žemės ir kito nekilnojamo turto valdytojus ir naudotojus, kurių turtas yra projektuojamo objekto zonoje, apie savo gyvenamąją (buveinės) vietą, jei ji neatitinka nurodytos turto registracijos dokumentuose, prašome raštu pranešti UAB „Kelprojektas" Kelių skyriui nurodytu adresu.

Atgal