DUK
+370 346 20 450
Pradžia

Specialieji planai

Vietinės reikšmės kelių Kaišiadorių rajone specialusis planas

Sprendiniai

Patvirtinimo dokumentas

-------------

Kaišiadorių miesto ir Stasiūnų gyvenvietės šilumos ūkio specialusis planas

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti, Kadastrinis Nr. 4955/0001:508 Vladikiškių k. 

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti, Kadastrinis Nr. 4950/0003:0210 Baniškių k. 

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti, Kadastrinis Nr. 4912/0002:0307 Gudienos k.v. 

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti, Kadastrinis Nr. 4901/0003:0064 Antakalnio k.v. 

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti, Kadastrinis Nr. 4935/0001:0165 Mikalaučiškių k.v. 

Pajautiskiu paukstyno SAZ ribu nustatymo specialusis planas

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialusis planas

Žiežmarių dviejų lygių sankryžos kelyje A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda techninis projektas

Kelio Jonava-Žasliai-Kalniniai Mijaugonys paėmimo visuomenės poreikiams projektas

Vėjo jėgainių išdėstymo Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje specialusis planas

Kadastrinis Nr. 4935/0001:148 Žaslių sen., Litviniškių k..  

Kadastrinis Nr. 4908/0005:106 Rumšiškių sen., Bartkūnų k..  

Kadastrinis Nr. 4928/0008:371 Kruonio sen., Pavuolio k.. 

Kadastrinis Nr. 4970/0007:124 Žaslių sen., Pajautiškių k.. 

KadastrinisNr. 4942/0001:35 Paparčių sen. Pakalniškių k..

Kadastrinis Nr. 4912/0002:820 Kaišiadorių apyl. sen. Vilkiškių k.. 

KadastrinisNr. 4955/0009:6 Žiežmarių apyl. sen., Kertauninkų k..

Kadastrinis Nr. 4950/0003:377 Rumšiškių sen. Vosyliškių k..

Kadastrinis Nr. 4955/0007:104 Žiežmarių apyl. sen., Kriaučiškių k.. 

KadastrinisNr. 4912/0005:197 Kaišiadorių apyl. sen., Gudienos k..

Kadastrinis Nr. 4908/0004:299 Rumšiškių. sen., Dovainonių k.. 

KadastrinisNr. 4938/0005:335 Žiežmarių apyl. sen., Turloviškių k..

Kadastrinis Nr. 4955/0001:130 Žiežmarių apyl. sen., Vladikiškių k..

Kadastrinis Nr. 4950/0002:467 Pravieniškių. sen., Pravieniškių I k..

Kadastrinis Nr. 4950/0005:517 Rumšiškių. sen., Rumšiškių mstl.. 

Kadastrinis Nr. 4905/0001:87 Kruonio. sen., Lapainios k.. 

Kadastrinis Nr. 4955/0001:500 Žiežmarių apyl. sen., Vladikiškių k.. 

Kadastrinis Nr. 4955/0002:75 Žiežmarių apyl. sen., Avilių k.. 

Kadastrinis Nr. 4920/0006:40 Kruonio sen. Navapolio k.. 

Kadastrinis Nr. 4920/0002:205 Kruonio sen. Būtkiemio k.. 

Kadastrinis Nr.4962/0004:49, Nemaitonių sen., Nemaitonių k..  

 ---

Kaišiadorių miesto specialusis automobilių aikštelių išdėstymo planas 

---

Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos schema  

---

Kadastrinis Nr. 4928/0010:298 Kruonio sen. Saulučių k.. 

Kadastrinis Nr.4950/0003:188, Rumšiškių sen., Vosyliškių k..

 Kadastrinis Nr. 4940/0003:10 Palomenės sen., Smilgių k.. 

Kadastrinis Nr.4908/0005:99, Rumšiškių sen., Bartkūnų k..

Kadastrinis Nr.4965/0004:107, Kruonio sen., Vilūnų k..

Kadastrinis Nr.4970/0007:58, Žaslių sen., Pajautiškių k.

Kadastrinis Nr.4930/0001:424, Žiežmarių apylinkė, Kudonių k.

Kadastrinis Nr.4955/0008:178, Žiežmarių apyl. sen., Pažardžio k.

Kadastrinis Nr.4965/0002:132, Kruonio sen., Kriaučiškių k.

Kadastrinis Nr.4930/0001:322, Žiežmarių apyl., Kudonių k.

Kadastrinis Nr.4930/0001:321, Žiežmarių apyl., Kudonių k.

Kadastrinis Nr.4983/0005:9, Žiežmarių apyl., Žalvarnių k.

Kadastrinis Nr.49708/0006:414, Žaslių sen., Rasavos k.

Kadastrinis Nr.4970/0002:336, Žaslių sen., Rasavos k.

Kadastrinis Nr.4970/0002:337, Žaslių sen., Rasavos k.

Kadastrinis Nr.4950/0003:16, Rumšiškių sen., Baniškių k.

Kadastrinis Nr.4950/0003:214, Rumšiškių sen., Užtakų k.

Kadastrinis Nr.4970/0008:155, Žaslių sen., Talpūnų k.

Kadastrinis Nr.4905/0003:323, Kruonio sen., Darsūniškio k.

Kadastrinis Nr.4970/0005:173, Žaslių sen., Liauriškių k.

Kadastrinis Nr.4950/0007:189, Rumšiškių sen., Karčiupio k.

Kadastrinis Nr.4950/0007:179, Rumšiškių sen., Karčiupio k.

Kadastrinis Nr.4908/0005:35, Rumšiškių sen., Bartkūnų k.

Kadastrinis Nr.4928/0008:364, Kruonio sen., Pavuolio k.

Kadastrinis Nr.4970/0002:143, Žaslių sen., Žaslių k.

Kadastrinis Nr.4955/0001:623, Žiežmarių apyl. sen., Vladikiškių k.

Kadastrinis Nr.4965/0003:192, Kruonio sen., Jugalinos vs.

Kadastrinis Nr.4928/0009:236, Kruonio sen., Mankuviškių II k.

Kadastrinis Nr.4950/0002:458, Rumšiškių sen., Užtakų k.

Kadastrinis Nr.4955/0007:88, Žiežmarių apyl., Kriaučiškių k.

Kadastrinis Nr.4968/0002:102, Palomenės sen., Zūbiškių k.

Kadastrinis Nr.4920/0002:228, Kruonio sen., Kalvių k.

Kadastrinis Nr.4908/0004:599, Rumšiškių sen., Dovainonių k.

Kadastrinis Nr.4905/0003:324, Kruonio sen. Darsūniškio k.

Kadastrinis Nr.4970/0008:197, Žaslių sen., Talpūnų k.

Kadastrinis Nr.4912/0005:276, Kaišiadorių apyl. sen., Gudienos k.

Kadastrinis Nr.4912/0005:210, Kaišiadorių apyl. sen., Gudienos k.

Kadastrinis Nr.4960/0001:159, Palomenės sen., Tauckūnų k.

Kadastrinis Nr.4908/0004:597, Rumšiškių sen., Dovainonių k. 

Kadastrinis Nr.4955/0001:809, Žiežmarių apylinkės sen., Vladikiškių k.  

---

Krašto kelio Nr. 143 Jonava-Žasliai-Kalniniai-Mijaugonys ruožo nuo 42,70 iki 45,50 km rekonstravimo specialusis planas

---

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius 2007 m. gegužes 29 dienos įsakymu Nr.VI-501 patvirtino Žiezmarių skirtingų lygių sankryžos kelyje A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda, ties 61,77 km, Kaišiadoriu rajone, specialųjį planą.

 ---

   

Atgal