DUK
+370 346 20 450
Pradžia

Kaišiadorių rajono savivaldybės kultūros premija

Kaišiadorių rajono savivaldybė, siekdama paskatinti Kaišiadorių rajono gyventojų dalyvavimą kultūrinėje ir meninėje veikloje, 2008 metais įsteigė Kaišiadorių rajono savivaldybės kultūros premiją. Premija teikiama už vietos bendruomenių narių įtraukimą į kultūrinę veiklą, Kaišiadorių krašto kultūros paveldo ir gyvos tradicijos puoselėjimą, istorinio paveldo išsaugojimo, jo prieinamumo visuomenei didinimo iniciatyvas, aktyvią kultūrinę ir meninę veiklą. Kandidatus premijai gauti gali siūlyti kultūros, meno institucijos, nevyriausybinės organizacijos, privatūs asmenys. Užpildytos pretendentų anketos priimamos kasmet, po to, kaip apie tai paskelbiama Kaišiadorių rajono savivaldybės interneto svetainėje kaisiadorys.lt  Komisija išrenka tris Premijos laureatus, kurie paskelbiami viešoje Premijų įteikimo ceremonijoje Kaišiadoryse. Jiems įteikiamos 1000 Eur piniginės premijos ir padėkos raštai. 

Kaišiadorių rajono savivaldybės kultūros premijos laureatai:

2007 m. Vida Taraškevičienė, Albertas Lakštauskas, Gintaras Gružauskas

2008 m. Irena Skurvydienė, Vytautas Lapinskas, Audronė Neniškienė

2009 m. Janina Našlėnaitė, Valerija Jankauskienė, Rolandas Gustaitis

2010 m. Aldona Kamantauskienė, Jonas Laurinavičius, Saulius Jankauskas

2011 m. Marija Marcevičienė, Irutė Maciulevičienė, Juozas Stasys Krinickas

2012 m. Laima Mažuolytė, Česlovas Kriščiūnas, Eugenijus Cikanavičius

2013 m. Olijardas Lukoševičius, Audronė Skarbaliūtė, kun. Robertas Mikalauskas

2014 m. Dr. Vykintas Vaitkevičius, JE Kaišiadorių vyskupijos emeritas Juozas Matulaitis, Rita Dzedulionienė

2015 m. Laima Morkūnienė,  Janė Bernotienė, Rolandas Bortkūnas

2016 m. Marytė Drulienė, Vladislava Gataveckienė, Lina Urbanavičienė

2017 m. Antanas Algirdas Bernatonis, mons. teol. dr. Algirdas Jurevičius, Vytautas Aleksandras Markevičius

2018 m. Jurgita Treinytė, Arina Keturakaitė, Nijolė Kriugždaitė

2019 m. Vidmantas Kapačiūnas, Jurgita Jašauskienė, Albina ir Bronius Pašvenskai

2020 m. Leonas Vytautas Glinskis, Ona Kupčiūnienė, Renata Gvildienė

2021 m. Artūras Vrublevskis, Modesta Kalinauskienė, Diana Tomkuvienė

2022 m. Ona Raudeliūnienė, Aurelijus Balčiūnas, Kaulakių šeima (Laimutė ir Kęstutis bei jų vaikai: Mečislovas, Šarūnasi, Saulius, Aidas, Gytis, Justas ir Gabija)

2023 m. Laima Morkūnienė, Nijolė Adukonienė, Laimutė Varkalaitė

 

 

Atgal