DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Kultūros įstaigos

Kaišiadorių rajono savivaldybės kultūros įstaigos (biudžetinės)


KAIŠIADORIŲ KULTŪROS CENTRAS

Gedimino g. 40, LT-56126 Kaišiadorys

Tel. +370 346 51 227

El. p. info@kaisiadoriukc.lt

Kultūros centras savo veikla puoselėja etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuria menines programas, plėtoja edukacinę veiklą, tenkina Kaišiadorių miesto, Kaišiadorių apylinkės seniūnijos, Stasiūnų kaimo bendruomenių kultūrinius poreikius ir organizuoja profesionalaus meno sklaidą.

Misija – sudaryti sąlygas mėgėjų meno vystymuisi ir jo tęstinumui. Suteikti galimybę įvairaus amžiaus ir socialinių grupių žmonėms tenkinti kultūrinius poreikius, organizuojant profesionalaus meno sklaidą bei skatinant gyventojų meninę saviraišką, stiprinti jų kultūrinį identitetą, tenkinti įvairialypius estetinius poreikius. Tęsti tradicines šventes, festivalius ir kitus renginius. Užtikrinti etninės kultūros tęstinumą. Ieškoti ir diegti naujas darbo formas. Bendradarbiauti su kitomis įstaigomis ir organizacijomis, turtinant rajono kultūrinį gyvenimą.

Tikslas – puoselėti etninę kultūrą, mėgėjų meną, kurti menines programas, plėtoti švietėjišką (edukacinę), pramoginę veiklą, tenkinti bendruomenės kultūrinius poreikius ir organizuoti profesionalaus meno sklaidą.

2018 metais Kaišiadorių kultūros centras už pastarųjų penkerių metų darbus buvo įvertintas kaip geriausias I kategorijos kultūros centras Lietuvoje.


KRUONIO KULTŪROS CENTRAS

Darsūniškio g. 1, LT-56319 Kruonis, Kaišiadorių r. sav.

Tel. +370 699 15 282

El. p.: info@kruoniokc.lt

Kultūros centras vykdo laisvalaikio užimtumo ir pramogų veiklą, sudaro sąlygas profesionalaus meno sklaidai, puoselėja etninės kultūros tradicijas bei mėgėjų kūrybinę veiklą, užsiima menine edukacine vaikų ir suaugusiųjų veikla. Kruonio kultūros centre bei  Darsūniškio, Kalvių ir Vilūnų skyriuose vyksta įvairios profesionalaus ir mėgėjų meno parodos, koncertai, popietės, vakaronės, jaunimo šokių vakarai, akcijos, minėjimai, konkursai, šventės, meninių būrelių užsiėmimai, dramos vakarai, mokymai, seminarai, spektakliai,  rengiamos kūrybinės  stovyklos vaikams ir jaunimui.

Misija – Kruonio kultūros centras – tai šiuolaikiška ir patraukli, kultūrinius bei sociokultūrinius poreikius tenkinanti įstaiga, kurios paslaugos ir veikla prieinama visų Kruonio seniūnijos socialinių grupių bei įvairaus amžiaus žmonėms.

Tikslas – tenkinti Kruonio seniūnijos gyventojų kultūrinius poreikius, vykdant sociokultūrinę, kūrybinę meninę, kultūrinio turizmo bei pramogų organizavimo veiklą.


PALOMENĖS KULTŪROS CENTRAS

Lomenos g. 31, LT-56383 Palomenė, Kaišiadorių r. sav.

Tel. +370 656 19 517

El. p. palomenes.kulturoscentras@gmail.com

Kultūros centras, kuris puoselėja etninę kultūrą ir mėgėjų meną, plėtoja edukacinę veiklą bei kultūros paveldo ir kultūrinio turizmo sklaidą. Taip pat kuria menines programas, tenkina Palomenės seniūnijos bendruomenės kultūrinius poreikius ir organizuoja profesionalaus meno sklaidą.

Misija – kultūros centras, prieinamas visiems vartotojams, telkiantis ir skatinantis meninei saviraiškai, ugdantis ir tenkinantis bendruomenės kultūrinius poreikius, įprasminantis regiono savitumą.

Tikslas – puoselėti etninę kultūrą ir gyvąją tradiciją, mėgėjų meną, rengti ir įgyvendinti edukacines, menines, neformaliojo ugdymo programas ir projektus, plėtoti švietėjišką ir kultūros paveldo sklaidos veiklą, ugdyti ir tenkinti bendruomenės kultūrinius poreikius, organizuoti  profesionalaus meno sklaidą.


RUMŠIŠKIŲ KULTŪROS CENTRAS

Rumšos g. 37, LT-56335 Rumšiškių mstl., Kaišiadorių r. sav.

Tel. +370 656 19 513

El. p.: rumsiskiukulturoscentras@gmail.com

Kultūros centras savo veikla puoselėja etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuria ir vykdo menines, neformaliojo švietimo, pramogines programas, ugdo ir tenkina bendruomenės kultūrinius poreikius, kuria ir skleidžia profesionalųjį meną. 

Misija – mėgėjų ir profesionalų kūrybinę veiklą puoselėjantis ir skleidžiantis, Rumšiškių ir Pravieniškių seniūnijų kultūrinį savitumą bei tradicijas saugantis kultūros centras.

Tikslas – sudaryti sąlygas Rumšiškių ir Pravieniškių seniūnijų gyventojams dalyvauti kultūrinėje veikloje, formuoti ir tenkinti Rumšiškių ir Pravieniškių seniūnijų bendruomenių kultūrinius poreikius.

 

Rumšiškių kultūros centre įsikūrusi

ATVIRA JAUNIMO ERDVĖ „RŪSYS"

Rumšos g. 37, LT-56335, Rumšiškių mstl., Kaišiadorių r. sav.

Tel. +370 624 06 438

Facebook paskyra

Tai vieta, kurioje jaunimas gali kurti ir leisti prasmingą laisvalaikį kartu su bendraamžiais bei jaunimo užimtumo darbuotojais.


ŽASLIŲ KULTŪROS CENTRAS

Vytauto g. 38, LT-56412 Žaslių mstl., Kaišiadorių r. sav.

Tel. +370 650 98 858

El. p. info@zasliukc.lt

Kultūros centras, kuris savo veikla puoselėja etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuria menines programas, plėtoja edukacinę veiklą, kultūros paveldo ir kultūrinio turizmo sklaidą, tenkina Žaslių seniūnijos bendruomenės kultūrinius poreikius ir organizuoja profesionalaus meno sklaidą.

Misija – organizuojantis laisvalaikio užimtumo ir pramogų veiklą, mėgėjų ir profesionalų kūrybinę veiklą, turtinantis, skleidžiantis ir saugojantis krašto kultūrinį savitumą bei tradicijas. 

Tikslas – sudaryti sąlygas Žaslių seniūnijų gyventojams dalyvauti kultūroje ir ją vartoti, formuoti ir tenkinti Žaslių seniūnijos bendruomenių kultūrinius poreikius, sudaryti palankias sąlygas skatinant tautinio paveldo produktų išsaugojimą, populiarinimą, kūrimą ir realizavimą.

Žaslių kultūros centre įsikūręs

ŽASLIŲ TRADICINIŲ AMATŲ CENTRAS

Vytauto g. 38, LT-56412 Žaslių mstl., Kaišiadorių r. sav.

Tel. +370 640 35 788

El. p. vaiva.amatucentras@gmail.com

Įsikūręs Žaslių kultūros centro patalpose pagal Vietos plėtros 2008–2014 m. strategijos priemonę „Tradicinių amatų centrų kūrimas“ ir pagal Kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklą „Tradicinių amatų centrų kūrimas ir plėtra“
Tradicinių amatų centras teikia tautinio paveldo produktų kūrėjams viešąsias paslaugas, atstovauja Kaišiadorių rajono ir Vidurio Lietuvos amatininkų interesams.
Tradicinių amatų centras atlieka šias funkcijas:
 1) sudaro sąlygas gaminti, pristatyti, realizuoti tautinio paveldo produktus ir plėtoti tradicinius amatus;
 2) populiarina tradicinius amatus, užtikrina tautinio paveldo produktų gamybos technologijų perimamumą;
 3) vykdo tradicinių amatų ir kitus mokymus, organizuoja paskaitas, konferencijas, rengia ekspozicijas, parodas, vykdo edukacinius užsiėmimus;
 4) teikia tautinio paveldo produktų kūrėjų konsultavimo, tradicinių amatų demonstravimo ir kitas tradicines paslaugas;
 5) kaupia ir skelbia informaciją apie atitinkamo regiono sertifikuotus tautinio paveldo produktų kūrėjus ir tautinio paveldo produktus.

​2018 metais Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos už 2017–2018 metų veiklą įvertintas ir pripažintas kaip sėkmingiausiai veikiantis tradicinių amatų centras Lietuvoje.


ŽIEŽMARIŲ KULTŪROS CENTRAS

​​

Vytauto g. 13, LT-56237 Žiežmariai, Kaišiadorių r. sav.

Tel.: +370 346 69 947, +370 699 14 521

El. p.: ziezmariukc@gmail.com

Kultūros centras, Žiežmarių, Žiežmarių apylinkės ir Nemaitonių seniūnijose organizuojantis laisvalaikio užimtumo ir pramogų veiklą, mėgėjų kūrybinę veiklą, puoselėjantis vietos etninį savitumą bei tradicijas, užtikrinantis profesionalaus meno prieinamumą, organizuojantis kūrybinę gyventojų veiklą, atsižvelgdamas į jų poreikius ir vietos tradicijas. Su Žiežmarių urbanistiniu paveldu susietas kultūrinio turizmo centras, atviras bendruomenės meninei ir kultūrinei saviraiškai, jos kultūrinių poreikių formuotojas ir tenkintojas. 

Misija – savo veikla puoselėti etninę kultūrą, mėgėjų meną, kurti menines programas, plėtoti edukacinę veiklą, kultūros paveldo ir kultūrinio turizmo sklaidą, tenkinti Žiežmarių, Žiežmarių apylinkės ir Nemaitonių seniūnijų bendruomenių kultūrinius poreikius ir organizuoti profesionalaus meno sklaidą.

Tikslas – siekti įvairių kultūros žanrų gyvybingumo, globoti ir skatinti etninę, mėgėjų bei profesionalaus meno veiklą, renginių organizavimą bei kitą kultūrinę raišką, rūpintis jos plėtra  ir kokybe. Sudaryti sąlygas Žiežmarių, Žiežmarių apylinkės ir Nemaitonių seniūnijų gyventojams dalyvauti kultūroje ir ją vartoti, formuoti ir tenkinti Žiežmarių, Žiežmarių apylinkės ir Nemaitonių seniūnijų bendruomenių kultūrinius poreikius.

2012 metais Žiežmarių kultūros centras už pastarųjų penkerių metų darbus buvo įvertintas kaip geriausias II kategorijos kultūros centras Lietuvoje.

2021 m. Žiežmarių kultūros centrui Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimu perduotas Žiežmarių sinagogos pastatas.

ŽIEŽMARIŲ SINAGOGA

Vilniaus g. 6., Žiežmariai, Kaišiadorių r. sav.

Tel. +370 682 19 944

Buvusi žydų sinagoga Žiežmariuose. Statyta XIX a. viduryje. Tai viena iš keturiolikos Lietuvoje išlikusių medinių sinagogų. 2018 metais sinagogos fasadas buvo restauruotas. 2021 m. atgijęs, restauruotas istorinis pastatas veikia kaip unikali kultūros erdvė – organizuojami reginiai (koncertai, filmų peržiūros, meno parodos ir jų pristatymai), edukaciniai užsiėmimai, ekskursijos, priimami turistai.

Daugiau informacijos

Nuotraukos


KAIŠIADORIŲ MUZIEJUS

Administracijos adresas: Gedimino g. 118, LT-56166 Kaišiadorys

Tel.: +370 346 51 192, +370 346 54 161, +370 672 99 800

El. p.: info@kaisiadoriumuziejus.lt, kaisiadoriumuziejus@gmail.com 

Savivaldybės kultūros įstaiga, kaupianti ir sauganti Kaišiadorių miesto ir rajono kultūros istoriją bei gamtą atspindinčius rinkinius, tyrinėjanti ir populiarinanti vietovės kultūros raidą. Muziejuje komplektuojami archeologijos, etnografijos, istorijos, dailės ir gamtos rinkiniai. Archyve kaupiamos tyrinėjimų bylos, vaizdo medžiaga, fotomedžiaga ir garso medžiaga, o bibliotekoje – leidiniai, atitinkantys muziejaus veiklos pobūdį. Muziejaus veikla siekiama ne tik kaupti ir išsaugoti autentiškus daiktus, liudijančius vietovės praeitį, bet ir pažinti bei populiarinti kultūrinį paveldą. Muziejuje saugoma 49 718 eksponatų. Muziejaus grupė – III.

Misija – Kaišiadorių rajono savivaldybės kultūros vertybių išsaugojimas ir perteikimas visuomenei.

Tikslas – Kaišiadorių muziejaus rinkinių kaupimas, konservavimas, restauravimas, saugojimas ir populiarinimas.

KAIŠIADORIŲ ENCIKLOPEDIJA

SKAITYKLA

JONO AISČIO EKSPOZICIJA

J. Aisčio g. 1, LT-56335 Rumšiškės, Kaišiadorių r. sav.

Tel./faks. +370 346 47 611

Facebook paskyra

EKSPOZICIJA „BRAZAUSKŲ NAMAI"

J. Biliūno g. 26, LT-56121 Kaišiadorys

Tel. +370 346 51 747

El. p.: kaisiadoriumuziejus@gmail.com, info@kaisiadoriumuziejus.lt


KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA 

Gedimino g. 69, LT-56124 Kaišiadorys

Tel. +370 346 52 662, faks. +370 346 51 284

El. p.: info@kaisiadoriuvb.lt

Misija – tenkinti rajono savivaldybės gyventojų informacinius ir kultūrinius poreikius, skatinant žinių visuomenės raidą ir sudarant sąlygas viso gyvenimo mokymuisi.

Tikslas – sudaryti sąlygas informacinių paslaugų plėtrai, literatūros sklaidai bei ugdyti gyventojų informacinius gebėjimus.

KAIŠIADORIŲ VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS PADALINIAI


 

 

Atgal