DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Asmeninė pagalba

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS ĮSTATYMO 251 STRAIPSNIO ĮGYVENDINIMO

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL ASMENINĖS PAGALBOS POREIKIO NUSTATYMO IR ASMENINĖS PAGALBOS TEIKIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Asmeninė pagalba žmonėms su negalia

Nuo liepos 1 dienos žmonėms su negalia užtikrinamos didesnės galimybės mokytis, dirbti ir savarankiškai gyventi bendruomenėje. Šiuos pokyčius atneša teikiama individuali asmeninio asistento pagalba, jau įtvirtinta kaip viena iš specialiųjų poreikių rūšių.

„Svarbu, kad neįgalieji, kaip ir bet kuris iš mūsų, galėtų gyventi bendruomenėje, mokytis, dirbti, turiningai leisti laisvalaikį. Tikimės, kad asmeninis asistentas palengvins ir šviesesnėmis spalvomis nuspalvins ne tik jų, bet ir jų šeimos narių kasdienybę“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.  

Neįgaliesiems taip pat taps paprasčiau sužinoti, kokią pagalbą jie gali gauti ir kur jos kreiptis. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba rekomenduos asmeniui, dėl kokių specialiosios pagalbos priemonių jis gali kreiptis, pavyzdžiui: dėl būsto pritaikymo, techninės pagalbos priemonių, socialinių paslaugų, asmeninės pagalbos ir panašiai.

Kas yra asmeninio asistento pagalba?

Asmeninis asistentas gali suteikti pagalbą namuose ar viešojoje erdvėje. Dažniausiai asistentas gali padėti pasirūpinti asmens higiena, maistu, padėti nuvykti į reikiamą vietą, pagelbėti bendrauti, tvarkyti finansinius išteklius, orientuotis aplinkoje, organizuoti laisvalaikį ir poilsį, palydėti ir padėti nuvykti į darbo pokalbį, surasti tinkamą transporto priemonę, padėti judėti ten, kur nėra pritaikyta aplinka. Svarbiausias asmeninio asistento uždavinys – ne atlikti veiksmus už neįgalųjį, o atlikti kartu su juo. 

Sukurti naują individualizuotą pagalbą bendruomenėje ypač aktualu dabar, kai pertvarkoma socialinės globos sistema. Globos įstaigose gyvenančius neįgaliuosius siekiama apgyvendinti savarankiškai ir sudaryti sąlygas jiems ir jų šeimoms gauti individualias bendruomenines paslaugas, taip užtikrinant neįgaliųjų savarankiškumo ir pasirinkimo laisvę.

Kokie pokyčiai laukia?

Asmeninę pagalbą galės gauti visi neįgalieji, kuriems šis poreikis bus nustatytas, neatsižvelgiant į amžių, negalios sunkumą ar pobūdį. Dėl paslaugų skyrimo, poreikio vertinimo kreipkitės į savo seniūnijos specialistą socialiniam darbui.

Jeigu neįgaliojo, kuriam reikalinga asmeninė pagalba, pajamos yra mažesnės nei 256 eurai, už asmeninę pagalbą jam nereikėtų mokėti. Jeigu pajamos didesnės, neįgalusis turėtų apmokėti ne daugiau kaip 20 proc. pagalbos teikimo kaštų, o asmens įmoka neturėtų viršyti 20 proc. jo pajamų. 

Asmeninio asistento paslaugas Kaišiadorių rajone nuo 2019 metų gruodžio mėnesio jau gauna 8 neįgalieji, šias paslaugas teikia Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykla-daugiafunkcis centras. Jei turite artimąjį ar patiems reikalinga asmeninio asistento pagalba, kreipkitės į Kaišiadorių šv. Faustinos mokyklos – daugiafunkcio centro direktoriaus pavaduotoją socialiniams reikalams Nerijų Ramanauską telefonu 8 658 33 909 ir gausite išsamesnę informaciją arba kreipkitės į savo seniūnijos socialinį darbuotoją.

 

Nerijus Ramanauskas

Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams

Parengta pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informaciją

Atgal