DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Būsto pritaikymas neįgaliesiems

2022 metai

Informuojame, kad Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Būsto pritaikymo komisija sudarė ir patvirtino Būsto pritaikymo eiles ir einamaisiais metais siūlomų pritaikyti būstų sąrašą. 2022 metais planuojama būstus pritaikyti 4 asmenims su negalia.

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Būsto pritaikymo komisijos darbo reglamentas

2021 metai

Informuojame, kad Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisija patvirtino Būsto pritaikymo neįgaliesiems eiles ir siūlomų pritaikyti būstų neįgaliesiems (suaugusiems) ir vaikams su sunkia negalia sąrašą. 2021 metais planuojama būstus pritaikyti 4 neįgaliems asmenims. 1 vaikui su sunkia negalia bus kompensuojama techninių pagalbos priemonių įsigijimo išlaidos.

2021 metais būstai pritaikyti 5 neįgaliems asmenims. 2 vaikams su sunkia negalia kompensuotos techninių pagalbos priemonių įsigijimo išlaidos.

***

Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašas

***

Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems galima kreiptis į Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių arba tel. tel. 8 609 38073, 8 609 40312.

 

 

Atgal