DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Išmokos vaikams

Kokios išmokos priklauso gimus vaikui?

-          Kiekvienam gimusiam vaikui skiriama 11 bazinių socialinių išmokų dydžio (440 Eur) vienkartinė išmoka vaikui. Kreiptis galima į Socialinės paramos skyrių, gyvenamosios vietos seniūniją ar prašymą pateikti www.spis.lt.

-          Tikslinė pašalpa gimus vaikui – 100 Eur. Kreiptis galima į gyvenamosios vietos seniūniją.

 

Išmokų vaikams įstatymas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.5981/asr

Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatai https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.236323/asr

 

Atgal