DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Neveiksnūs (ribotai veiksnūs) asmenys tam tikroje srityje

Išvados dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus teikimas

Prašymą dėl asmens gebėjimų vertinimo gali pateikti asmens sutuoktinis, pilnamečiai vaikai, tėvai, globos (rūpybos) institucija, prokuroras, taip pat Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija. Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus išvada reikalinga, teikiant pareiškimą teismui dėl asmens pripažinimo neveiksniu ar ribotai veiksniu (neveiksnaus asmens būklės peržiūrėjimo) tam tikrose srityse.

Paslaugos gavėjas Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui turi pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą.

2. Asmens, kuris kreipiasi ir kurį norima pripažinti neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje tapatybę patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.

3. Dokumentus, įrodančius giminystės ryšį ar santykį su asmeniu, kurį norima pripažinti neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje.

4. Asmens, kurį norima pripažinti neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje, neįgaliojo pažymėjimo ar specialiojo nuolatinės slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymos kopijas. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, gavęs prašymą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas paveda socialiniam darbuotojui įvertinti asmens gebėjimą (-us) pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus tam tikroje (-ose) nurodytoje (-ose) srityse ir parengti išvadą. Socialinis darbuotojas vertinimą (-us) atlieka ir išvadą parengia bei pateikia Savivaldybės administracijai ne vėliau kaip per 60 dienų nuo pavedimo gavimo dienos.

Smulkesnę informaciją gali suteikti

Dovilė Bačiulienė

Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

mob. 8 609 40 312, el. paštas dovile.baciuliene@kaisiadorys.lt

 

ASMENS GEBĖJIMO PASIRŪPINTI SAVIMI IR PRIIMTI KASDIENIUS SPRENDIMUS NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJOS NUOSTATAI

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

 

Atgal