DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Sąlyginė pašalpa

Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimas Nr. V17-282 „Dėl Sąlyginės pašalpos skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (nuoroda https://teisineinformacija.lt/kaisiadorys/document/8003)

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. V17E-33 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. V17-282 „Dėl Sąlyginės pašalpos skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, patvirtino Sąlyginės pašalpos skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo pakeitimus. (nuoroda https://teisineinformacija.lt/kaisiadorys/document/8080)

Atgal