DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Švietimo vizija, prioritetas, siekiami rezultatai

Vizija iki 2022: atsakingi ir savarankiški Kaišiadorių rajono savivaldybės vaikai, gebantys įsivertinti savo mokymąsi.

Prioritetas Įsivertinimas, ugdantis vaiko atsakomybę ir savarankiškumą

Siekiami ilgalaikiai pokyčio projekto rezultatai, įgyvendinant viziją:

  1. Savivaldybės pedagoginė bendruomenė vienodai supranta mokymosi paradigmos svarbą bei atsakomybės ir savarankiškumo sampratą;
  2. Aktyviai naudoja įvairias įsivertinimo strategijas, ugdančias mokinio atsakomybę ir savarankiškumą (įrankius);
  3. Mokytojai sąmoningai / sistemingai dalijasi gerąja praktika apie mokinio įsivertinimą, ugdantį atsakomybę ir savarankiškumą, siekiant kiekvieno mokinio pažangos;
  4. Mokyklose pereinama į mokymosi paradigmą, stiprinamas savivaldus mokymasis, įsivertinimas kaip savivoka, mokyklų išorės vertinimo ataskaitose srities ,,Ugdymas(is) ir mokinių patirtys“ 2.3 ir 2.4 temos vertinamos ne mažiau kaip 3 lygiu.

2021–2022 mokslo metų prioritetinės veiklos sritys

 

Atgal