DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Vaikų ugdymas šeimoje

VAIKŲ UGDYMAS ŠEIMOJE

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020-05-20 patvirtino Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašą ir nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. vaikas jo paties ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu gali būti ugdomas (ugdytis) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas. Ugdantis šeimoje įgytas išsilavinimas prilyginamas mokykloje įgytam išsilavinimui.

Pasirinkus ugdymąsi šeimoje, vaiko iki 14 metų tėvai (globėjai, rūpintojai) arba vaikas nuo 14 iki 18 metų, turėdamas tėvų (rūpintojų) rašytinį sutikimą, ir pasirinkta ugdymo įstaiga sudarys mokymo sutartį. Mokymo sutartis sudaroma iki pirmos mokslo metų dienos.

Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos padės tėvams (globėjams, rūpintojams) įgyvendinti ugdymą (ugdymąsi) šeimoje pagal Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės mokyklų, padedančių tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, sąrašo tvirtinimo“ :

Jei tėvai pageidaus, kad jų vaikas nuo pirmos mokslo metų dienos (rugsėjo 1 d.) pradėtų ugdytis (būtų ugdomas) šeimoje, prašymas dėl ugdymo (ugdymosi) šeimoje pagal atitinkamą programą ir reikiami dokumentai pasirinktos iš pateikto sąrašo mokyklos direktoriui turi būti pateikti nuo birželio 15 d. iki birželio 30 d.

Bendrojo ugdymo mokyklos, padedančios tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas:

Eil. nr.

Mokykla

Mokyklos direktorius

Kontaktai

1.

Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija

Artūras Čepulis

Rumšos g. 36, Rumšiškių mstl., Kaišiadorių r. sav., tel.+370 346 47141, el. p. rumsiskiugimnazija@gmail.com

2.

Kaišiadorių r. Kruonio gimnazija

Rita Mikučauskienė

Darsūniškio g. 11, Kruonis, Kaišiadorių r. sav., tel.+370 346-57326, el. p. kruonio.mokykla@kaisiadorys.lt

3.

Kaišiadorių r. Palomenės pagrindinė mokykla

Rasa Zinevičienė

Lomenos g. 14, Palomenės k., Kaišiadorių r. sav., tel. +370 346 50446, el. p. pagr@palomenes.kaisiadorys.lm.lt

4.

Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinė mokykla

Asta Malakauskienė

Vytauto g. 1, Žasliai, Kaišiadorių r. sav., tel. +370 346 44328

el. p. zasliu.mokykla@kaisiadorys.lt

5.

Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija

Rojus Šadurskas

Paukštininkų g. 5, Kaišiadorys, tel. +370 346 51805, el. p. rastine@v.girzado-progimnazija.lt

6.

Kaišiadorių r. Gudienos mokykla-darželis

,,Rugelis“

Aurika Bartkienė

Žaslių g. 40, Gudienos k., Kaišiadorių r. sav., tel. +370 346 53 933. el. p. darzelis.rugelis@kaisiadorys.lt 

7.

Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykla-darželis „Vaikystės dvaras“

Eglė Raudeliūnienė

Vytauto g. 44A, Žiežmariai, Kaišiadorių r. sav., tel. +370 346 58 010, el. p. info@vaikystesdvaras.lt

 

Atgal