DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Valstybės ir ES parama žemės ūkiui

 
 
LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 M. PROGRAMA
https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/priemoniu-sarasas/6387

PARAMOS PARAIŠKŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES PRIĖMIMO 2021 METAIS GRAFIKAS:
https://www.nma.lt/index.php/parama/12?tab=1

NACIONALINĖS PARAMOS UŽ PIENĄ MOKĖJIMO TAISYKLĖS 2021 M.
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/19e090a20cee11ecb4af84e751d2e0c9?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=6bb42c78-ea69-4317-bb67-2b35dd52a04a

PARAMOS UŽ ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENAS IR KITUS PLOTUS BEI GYVULIUS PARAIŠKOS IR 2016–2020 METŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ ADMINISTRAVIMO BEI KONTROLĖS TAISYKLĖS:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/36c331009cba11e58fd1fc0b9bba68a7

GEROS AGRARINĖS IR APLINKOSAUGOS BŪKLĖS REIKALAVIMAI
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bc9ba1407c6311e4abe983995522ea30

Svarbi informacija žemės ūkio valdų valdytojams ir ūkininkams
http://www.vic.lt/blog/2018/11/13/2018-11-13-svarbi-informacija-zemes-ukio-valdu-valdytojams-ir-ukininkams/
Atgal