DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas

Paslaugos aprašymas:

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija išduoda šias neterminuotas licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais:
1. Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais.
2. Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų.
3. Verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento.
4. Verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti įmonė:

 1. Prašymą, kuriame nurodoma:
  1.1. įmonės rekvizitai, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu įmonė jį turi);
  1.2. įmonės steigėjų, vadovų vardai, pavardės ir gimimo data, juridinio asmens pavadinimas, kodas ir buveinė (nurodomi tais atvejais, kai įmonės steigėjas yra juridinis asmuo);
  1.3. prekybos alkoholiniais gėrimais laikas, vieta, alkoholinių gėrimų pardavimo būdas, sandėlių, kuriuose laikomi ir iš kurių bus paskirstomi alkoholiniai gėrimai, adresai;
  1.4. komercinės ūkinės veiklos, kuria verstis prašoma licencijos, rūšis (prekyba ar viešasis maitinimas).
  2. Daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos susirinkimo (valdybos) arba, jeigu ši bendrija neįsteigta ar bendrija valdo daugiau kaip vieną daugiabutį gyvenamąjį namą, gyvenamojo namo patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimą (kuriame jį pasirašę asmenys gali nurodyti prekybos alkoholiniais gėrimais laiką), jeigu alkoholiniais gėrimais bus prekiaujama gyvenamajame name. Šis sutikimas nepateikiamas tuo atveju, jeigu prieš tai šiame gyvenamajame name tose pačiose patalpose veikusi įmonė turėjo licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir licencijos galiojimo metu nebuvo gauta pagrįstų gyvenamojo namo gyventojų skundų, nesikeičia nei įmonės darbo laikas, nei alkoholinių gėrimų pardavimo būdas. Ši nuostata netaikoma, jeigu iki paraiškos gauti naują licenciją pateikimo alkoholiniais gėrimais nebuvo prekiaujama ilgiau kaip vienerius metus.
  3. Patalpų nuomos sutarties kopiją, jei patalpos nuomojamos, bet nuomos sutartis neįregistruota valstybės įmonės Registrų centro duomenų bazėje.
  4. Mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta valstybės rinkliava (priėmus sprendimą išduoti licenciją).

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, gavusi įmonės ar Europos Sąjungos juridinio asmens ar jo filialo prašymą išduoti licenciją, siekdama nustatyti, ar nėra Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme nustatytų aplinkybių, dėl kurių įmonei negalėtų būti išduota licencija (išskyrus vienkartines licencijas), raštu kreipiasi į:
Informatikos ir ryšių departamentą;
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą;
Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą;
Teritorinę valstybinę mokesčių inspekciją;
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių;
Valstybės įmonės Registrų centro duomenų bazėje patikrina informaciją apie pastato (patalpos), kuriame bus vykdoma prekyba alkoholiniais gėrimais, teisinę registraciją, įregistruotą nuomos sutartį.
Patikrina, ar įmonei išduotas maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas.

Papildoma informacija:

Informacija teikiama Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriuje, Katedros g. 4, Kaišiadorys, 209 kab., mob. 8 671 79 692.

Paslaugos informacija:

Paslaugos suteikimo trukmė – 30 d.

Atsakingas padalinys – Turto valdymo skyrius.

Paslaugos vykdytoja – Birutė Mikalauskienė, mob. 8 671 79 692, el. paštas birute.mikalauskiene@kaisiadorys.lt.

Paslaugos vadovė – Ligita Pūrienė, mob. 8 618 77 930, el. paštas ligita.puriene@kaisiadorys.lt.

Paslaugos kaina –490 Eur.

Rekvizitai apmokėjimui:

Gavėjas – VMI prie LR FM
Bankas „Swedbank“ AB
Sąskaitos numeris LT24 7300 0101 1239 4300
Įmokos kodas 52349

Licencija išduodama ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo. Jeigu pateikiami ne visi, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.

Reglamentuojantys teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas.
 2. Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais taisyklių patvirtinimo“.
 3. Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.
Atgal